• Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou 

      Autor: Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
      V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním neuronovým jednotekám ...