• Progresivní technologie povrchových úprav slitin Al 

   Autor: Švorc Jan; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se zabývá progresivními technologiemi povrchových úprav hliníkových slitin, mezi které patří dekorativní anodická oxidace, tvrdá anodická oxidace a plasmová elektrolytická oxidace. V práci jsou popsány ...
  • Utěsnění anodicky oxidovaných vrstev Al a jeho slitin 

   Autor: Švorc Jan; Vedoucí práce: Pakosta Michal; Oponent práce: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   V této práci je na základě literární rešerše rozebrána technologie anodické oxidace hliníku se zaměřením na utěsnění oxidické vrstvy. V rámci této práce byly také vytvořeny vzorky utěsněné v horké vodě, v horké vodě s ...