Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh modelu nákupu infuzní a enterální techniky z hlediska technických parametrů a nákladové analýzy 

   Author: Švitorková Nela; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Čech Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce měla několik cílů: zmapovat současný stav studií využívaných pro nákup lékařské techniky, zmapovat současný trend nákupu infuzní a enterální techniky na anesteziologicko-resuscitačních odděleních v České ...