• Návrh modelu nákupu infuzní a enterální techniky z hlediska technických parametrů a nákladové analýzy 

      Autor: Švitorková Nela; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Čech Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Diplomová práce měla několik cílů: zmapovat současný stav studií využívaných pro nákup lékařské techniky, zmapovat současný trend nákupu infuzní a enterální techniky na anesteziologicko-resuscitačních odděleních v České ...