• Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Autor: Klepal Filip; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury společnosti Skanska Reality a.s. a návrhy možných změn. Cílem práce je provést analýzu firemní kultury společnosti a podat návrhy možných změn. V teoretické části práce ...
  • Analýza motivačních faktorů na pracovišti 

   Autor: Kubelka Matouš; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci nazvané Analýza motivačních faktorů na pracovišti se v teoretické části věnuji vysvětlení důležitých pojmů, které s tématem pracovní motivace souvisí. Jedná se o pojmy motiv, motivace, stimul, stimulace, proces ...
  • Firemní kultura v procesu řízení inovací 

   Autor: Kyusová Michaela; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Pfeifer Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce pojednává o struktuře firemní kultury společnosti IMG, a.s. v souvislosti s řízením inovací. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro pochopení souvislostí. Cílem ...
  • Firemní kultura v procesu řízení inovací ve vybrané společnosti 

   Autor: Reichertová Nikola; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou v procesu řízení inovací ve spo-lečnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o.. Teoretická část pojednává o základních po-jmech, jejichž znalost je důležitá pro pochopení souvislostí. ...
  • Interní komunikace v IT firmě 

   Autor: Morávková Šárka; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Interní komunikace je součástí všech firemních procesů a může mít významný vliv na konkurenceschopnost firmy. Tato práce proto zkoumá funkčnost interní komunikace v IT firmě. Detailněji se práce zabývá zhodnocením kvality ...
  • Interní komunikace ve společnosti A|W Graph, s.r.o. 

   Autor: Trnková Veronika; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na interní komunikaci společnosti A|W Graph, s.r.o. Cílem této práce je zhodnotit interní komunikaci konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na teoretickou ...
  • Komunikace a organizace práce v distančních týmech 

   Autor: Pavlů Kateřina; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá prací na dálku, konkrétně komunikací a organizací práce v distančních týmech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na komunikační kanály, které lze u práce ...
  • Mezigenerační firemní komunikace v managementu 

   Autor: Hofmanová Tereza; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Komunikace je důležitou součástí osobního i pracovního života. Tato bakalářská práce zpracovává téma mezigenerační firemní komunikace. Zaměřuje se na způsoby předávání zpráv ve firmě s ohledem na nejvýraznější generace 21. ...
  • Motivace a odměňování zaměstnanců 

   Autor: Benáková Petra; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou motivace a odměňování zaměstnanců ve firmě Europ Assistance. Teoretická část je věnována pojmu motivace, motivačním teoriím a formám odměňování. V praktické části je zpracována ...
  • Prezentační dovednosti personálních manažerů ve vybraných podnicích 

   Autor: Břinčil Martin; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-29)
   Práce pojednává o výuce prezentačních dovedností a do jaké míry tyto dovednosti ovládají personální manažeři ve vybraných podnicích. Hlavní zaměření práce je na přípravu obsahu a formy prezentace, dále na působení ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Autor: Válová Veronika; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen na vyšších pozicích. Obecným cílem je popis teoretických poznatků a analýza rovnosti příležitostí žen a mužů v organizacích. V teoretické práci se zaměřujeme ...
  • Public relation v organizaci Správa Krkonošského národního parku 

   Autor: Kalenská Jana; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá Public relations jako nepostradatelnou součástí komunikace společnosti pro budování vztahů mezi organizací a cílovými skupinami. Práce se věnuje zhodnocení současného stavu, provedení průzkumů a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Autor: Bažant Jan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců v podniku. Teoretická část práce je věnována popisu procesu od A do Z, od personálního plánování, definice a popisu pracovního místa, ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v mezinárodní společnosti 

   Autor: Vegnerová Sarah; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců z hlediska teoretických poznatků z odborné literatury, praktických poznatků na základě rozhovoru s manažerkou personálního oddělení společnosti Red Bull Česká republika, ...