• Vizualizace virtuální počítačové sítě 

      Autor: Švihlík Martin; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)