Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. 

   Author: Švéda Karel; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Jurčová Adriana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Předmětem bakalářské práce je návrh na zavedení metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a jeho jednotlivých metod, včetně ...