• Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. 

      Autor: Švéda Karel; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Jurčová Adriana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
      Předmětem bakalářské práce je návrh na zavedení metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a jeho jednotlivých metod, včetně ...