Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza systému řízení nákladů u vybraných diagnoz v ON Kladno 

   Author: Štrof Vojtěch; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Popesko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce bylo vyčíslení celkových nákladů na vybrané diagnózy. V teoretické části byla provedena analýza metod pro kalkulaci nákladů na pacienta. Zmapování průchodu pacienta zdravotnickým zařízením proběhlo ...