Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování MRI snímků v kardiologii (MRI tagging) pomocí metod využívajících Fourierovu transformaci 

   Author: Štrba Stanislav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním kardiovaskulárních snímků z magnetické rezonance s přídavným gradientem, takzvaným MRI tagging. Práce je součástí studie Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která se ...