Now showing items 9806-9825 of 36781

  • Jádro simulátoru senzorových sítí 

   Author: Kubásek David; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   Tato práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi. Senzorové sítě přinášejí nové druhy problémů, se kterými se při návrhu tradičních drátových i bezdrátových sítí nepočítalo. Proto vznikají nové algoritmy zaměřené na ...
  • Jádro systému pro vývoj MMORPG her - uživatelské rozhraní 

   Author: Vilím Lukáš; Supervisor: Ryant Ivan; Opponent: Pechman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Má práce analyzuje a hodnotí trendy v moderních MMORPG hrách a zahrnuje návrh originálního herního systému v tomto stylu. Implementacní cást je zamerena na 3D grapfické uživatelské rozhraní editoru tohoto systému s využítim ...
  • Jádro závodního simulátoru 

   Author: Vonásek Luboš; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Šramková Kamila; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Adamová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jádro-jaderné srážky na Velkém hadronovém urychlovači 

   Author: Anna Mouková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V jádro-jaderných srážkách vzniká za přítomnosti vysokých teplot a hustot stav hmoty označovaný jako kvark-gluonové plazma (QGP). V tomto stavu již nejsou kvarky a gluony vázány v hadronech. QGP je zkoumána na experimentu ...
  • Játra a vliv alkoholu na hepatocyty 

   Author: Hrubcová Tereza; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářské práce se věnuje problematice onemocnění jater vlivem alkoholu, který v dnešní době je častým tématem. Obecná část je zaměřena na anatomii a histologii jater, fyziologii jaterních buněk. V této části je také ...
  • Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií 

   Author: Voděra Kamil; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o ...
  • JEDLIČKŮV ÚSTAV - ŠKOLA NOVÝCH MÉDIÍ 

   Author: Lehká Kateřina; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY - SVĚT NOVÝCH MEDIÍ 

   Author: Vašek Jan; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchá knihovna pro vrhání paprsků 

   Author: Loucký Radek; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednoduchý generátor signálů 

   Author: Sobotka Zdeněk; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednoduchý informační systém s hlasovým vstupem z telefonní linky. 

   Author: Hruška Tomáš; Supervisor: Pollák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý mobilní telefon pro seniory 

   Author: Janovec Jiří; Supervisor: Vaňát Tomáš; Opponent: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednoduchý nástroj pro synchronizaci dat mezi PC a cloudovým úložištěm 

   Author: Beneš Jaroslav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednoduchý překladač z jazyka C do mikroprogramu 

   Author: Brom Jiří; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednoduchý sdružený model pro tepelně technické posouzení stavební konstrukce 

   Author: Ženíšek Michal; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednoduchý sémantický webový vyhledávač 

   Author: Dajbych Václav; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Jednoduchý tester funkčnosti pulzních oxymetrů pro klinické účely 

   Author: Macek Jan; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý tester funkčnosti saturačních čidel pro klinické účely 

   Author: Přindiš Vít; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)