Zobrazují se záznamy 9786-9805 z 33621

  • Konstrukce reprezentací Lieových algeber a Lieovská tělesa 

   Autor: Kotrbatý Jan; Vedoucí práce: Pošta Severin; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Ireducibilní unitární reprezentace Poincarého grupy P4 byly klasifikovány již v roce 1939 ve slavné práci E. P. Wignera. Wignerova metoda bylo o ne?kolik let pozde?ji zobec-ne?na pro širokou tr?ídu Lieových grup zásluhou ...
  • Konstrukce robotických systémů 

   Autor: Sládek Tomáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Fischer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Prezentovaná práce se zabývá řízením mechanických struktur pomocí elektromyografických signálů. Vnašem případě konkrétně robota se třemi stupni volnosti typu SCARA. Projekt obsahuje návrh a realizaci hardwaru pro snímání ...
  • Konstrukce rodinného domu 

   Autor: Doubek Jan; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce rychlého bolometru pro měření intenzity impulsního měkkého rentgenového záření 

   Autor: Cikhardt Jakub; Vedoucí práce: Kubeš Pavel; Oponent práce: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce sádrokartonové a akustické, pnuté podhledy 

   Autor: Matějovičová Hana; Vedoucí práce: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce skeletu - kolej 

   Autor: Česal Jan; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce skladiště 

   Autor: Waisová Vanda; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce sportovní haly Řepy 

   Autor: Hrba Pavel; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce sportovní haly Řepy 

   Autor: Hrba Pavel; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

   Autor: Slabodeniuk Kseniia; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
  • Konstrukce střešní nástavby v Karlových Varech 

   Autor: Macasová Alena; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem návrhu je dvoupatrová ocelová skeletová nástavba stávajícího panelového domu v Karlových Varech. Strop prvního řešeného podlaží je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce. Střecha je tvořena trubkovým ...
  • Konstrukce tarifu IDS v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 

   Autor: Lakyová Lucie; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Baroch Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce tribuny s membránovým zastřešením 

   Autor: Luzar Václav; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce univerzálního nuceně otevíraného ramene manipulátoru nástrojů s rozhraním ISO50 / HSK100 / HSK63. 

   Autor: Skorobogatov Alexander; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Kocman Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního otočného ramene manipulátoru systému AVN s nástrojovým rozhraním ISO50, HSK100 a HSK63 pro obráběcí stroje TOS VARNSDORF. Byla provedená analýza existujících řešení AVN a ...
  • Konstrukce univerzálního přípravku pro umístění budičů během frekvenční zkoušky letounů 

   Autor: Rivera Narvaez Juan Francisco; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-10)
   Rivera Narvaez, J. F. Univerzálního Strukturální přípravku pro Uchycení Budičů pro Frekvenční Zkoušky Letonů, 2014. Bakalářské práce na Fakultě Strojní ČVUT na Ústavu letadlové techniky. Vedoucí Bakalářské práce: Ing. Alex ...
  • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

   Autor: Šanda František; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Doule Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
  • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

   Autor: Bartošek Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Havlátová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
  • Konstrukce vloženého objektu v areálu Nový Smíchov 

   Autor: Štěpán Martin; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Autor: Mládek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Konstrukce výfukového potrubí pro studentskou formuli se čtyřválcovým motorem 

   Autor: Michálek Jan; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Obsahem práce je návrh výfukového potrubí pro závodní vůz v soutěži studentské formule. Značná část práce je věnována optimalizaci délek a průměrů jednotlivých potrubí. Návrh potrubí vychází ze získaných hodnot při optimalizaci.