Now showing items 9786-9805 of 36791

  • Jaderné elektrárny - současný stav a rozvoj 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Obsahem této práce jsou náklady jaderných elektráren v České republice. První část se zabývá přehledem nejdůležitějších technologií jaderných elektráren. Druhá část se zaměřuje na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Author: Pašta Ondřej; Supervisor: Veselý Ladislav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Jaderné reaktory malého výkonu pro výrobu elektřiny a tepla pro průmyslové i neprůmyslové použití 

   Author: Harutyunyan Davit; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Jaderný modul v operačním systému Linux pro řízení 10 Gigabitové Ethernet síťové karty implementované v FPGA 

   Author: Melnikov Jiří; Supervisor: Žejdl Petr; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jailhouse hypervisor 

   Author: Baryshnikov Maxim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent:
   Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...
  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Author: Nitrová Hana; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak pracuje LiFi? 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
  • Jak pracuje Maglev 

   Author: Pavel Blažek; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá systémem Maglev, zejména principem fungování jednotlivých konstrukčních typů této technologie a základní problematikou elektromagnetismu. Dále popisuje výrobu jednoduchého prototypu a posléze finálního ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Jak zavést znalostní management ve firmě 

   Author: Ullman Jiří; Supervisor: Beroušek Petr; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Author: Machatová Ilona; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Jakost pitné vody v soukromých studních 

   Author: Cuhrová Eliška; Supervisor: Saidlová Alena; Opponent: Drnková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce "Jakost pitné vody v soukromých studních" je zaměřena na problematiku pitné vody individuálním zásobováním. První kapitola popisuje podzemní vodu a její získávání v soukromých studnách. Tématem druhé ...
  • Jakost výroby ve strategii organizace 

   Author: Čamlík Petr; Supervisor: Kožíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jaterní motolice - možnosti diagnostiky a predikce výskytu 

   Author: Ježková Monika; Supervisor: Leontovyč Roman; Opponent: Kolářová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Motolice parazitující v játrech způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat po celém světě. Mezi medicínsky a veterinárně nejvýznamnější patří zástupci čeledí Fasciolidae, Opistorchiidae a Dicrocoelidae. Zástupci jednotlivých ...
  • Java na architektuře CUDA 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • JavaFX jako platforma nejen pro internetové prezentace 

   Author: Choleva Lukáš; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JavaScript tester 

   Author: Jína Vojtěch; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Hevery Miško
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • JavaScriptová knihovna pro přehrávání notových záznamů 

   Author: Podhájecký Viktor; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací 

   Author: Tvrz Tomáš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)