Now showing items 9786-9805 of 40813

  • Identifikace pre-arytmických rysů EKG a jiných dat s využitím strojového učení 

   Author: Bobir Dmitriy; Supervisor: Kroc Jiří; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Diplomová práce se zabývá lokalizací pre-arytmogenních markerů, které jsou přítomny v elektrokardiogramech (EKG) dlouho před tím, až jednu hodinu, než nastoupí život ohrožující arytmie. Jsou použita EKG data ze zvířecího ...
  • Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky 

   Author: Žáčeková Eva; Supervisor: Šebek Michael; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša ...
  • Identifikace příznaků infikovaného uživatele z proxy logu 

   Author: Nemčík Daniel; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou algoritmov strojového učenia na detekciu malvéru v sieťovej komunikácii. Práca analyzuje vopred pripravené dáta pochádzajúce zo záznamov sieťovej komunikácie a upravuje ich pre účely ...
  • Identifikace referencí v databázi 

   Author: Fišer Aleš; Supervisor: Tamáš Martin; Opponent: Šmíd Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace rizikových situací v ultralehkém létání 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Bruna Ondřej; Opponent: Fídler Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace síťových zařízení a služeb pomocí pasivního monitorování 

   Author: Jan Neužil; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Viditelnost do síťového provozu je nezbytnou součástí síťové bezpečnosti a bezpečnostní analýzy. Současné stávající nástroje však obvykle poskytují pouze všeobecné informace o komunikaci jednotlivých zařízení. Tato diplomová ...
  • Identifikace skupin útočníků pomocí minimálních honeypotů 

   Author: Miroslav Hanák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací minimálních honeypotů a následujícími analýzami dat z nich získaných. Honeypot je nástroj pro záznam útoků v počítačové síti. Cílem analýz je prozkoumat a vybrat vhodné algoritmy ...
  • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

   Author: Beránková Kateřina; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...
  • Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí 

   Author: Lukáš Ondřej; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Bello Luciano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Ochrana počítačových sítí je v důsledku širokého spektra typů malware velmi obtížnou disciplínou. Strmý nárůst v počtu zařízení připojených k internetu v posledních letech vede ke zvyšující se poptávce po systémech na ...
  • Identifikace teoretického potenciálu získávání tepelné energie z odpadní vody 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Identifikace uživatele na základě biometrických parametrů 

   Author: Matos Maravi Ruben Abraham; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   In this study we are going to investigate the feasibility of keystroke dynamics method,
  • Identifikace uživatele spektroskopií kůže v závislosti na umístění scanneru 

   Author: Červenka Vlastimil; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování 

   Author: Kubeša David; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí aplikovat sofistikovanější ...
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Předmětem této práce je detekce vad chůze u pacientů s transfemorální protézou pomocí metod zpracování obrazu. S tím souvisí seznámení se s metodami zpracování obrazu a dále zpracování získaných výsledků a jejich následné ...
  • Identifikace vírových struktur v Kármánově vírové stezce z dat z numerické simulace 

   Author: Hurský Tomáš; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce popisuje metodu rozkladu tenzoru gradientu rychlosti při řešení vírových struktur. Tato metoda je použita na řešení analytického případu Lambova-Ossenova víru, kde je vykreslena jeho vířivost, reziduální ...
  • Identifikace vírových struktur v osově symetrickém syntetizovaném proudu z dat z numerické simulace 

   Author: Poláček Lukáš; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Netřebská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zabývá identifikací vírových struktur v osově symetrickém syntetizovaném proudu z dat z numerické simulace pro tekutinu proudící z trysky s pulzující membránou. První část práce je zaměřena na metodu ...
  • Identifikace vlastních klíčů v systému generálního a hlavních klíčů 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Řešením systému klíčů a zámků rozumíme fyzickou výrobu klíče a blokování v zámku. Návrh řešení musí odpovídat podmínkám, jenž jsou dané zákazníkem a říkají nám, jaké klíče otvírají které zámky v systému. Nalezení takového ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   S neustálým růstem letecké dopravy po celém světě roste i potřeba inovace a modernizace stávajících systémů ATM/CNS. Cílem této práce bylo identifikovat nejaktuálnější vědeckovýzkumné oblasti v globálním systému ATM, poté ...