Now showing items 9786-9805 of 34990

  • Knihovna funkcí pro dekódování a ukládání dat, výpočet polohy, rychlosti a času ze signálů Galileo FNAV/INAV pro přijímač Witch Navigator 

   Author: Kouba Zdeněk; Supervisor: Jakubov Ondřej; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Knihovna funkcí pro generování signálu systému GLONASS 

   Author: Rákosník Martin; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Knihovna funkcí pro lineární algebru nad konečnými tělesy v Matlabu 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino 

   Author: Šmíd Filip; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení vývojového kitu Arduino pomocí zařízení s operačním systémem Android. Dále popisuje technologie a nástroje dostupné pro vývoj řešení popsaného problému. Cílem práce je analýza ...
  • Knihovna funkcí pro palubní informační systém v hromadném dopravním prostředku 

   Author: Jakš Zbyněk; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce se zabývá návrhem jednoduchého palubního počítače, který bude schopen řídit informační periférie v prostředcích hromadné dopravy, zejména autobusech a tramvajích. V úvodu ukáže již několik dostupných prostředků, ...
  • Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro ovládání jednotlivých periférií počítače Raspberry PI bez použití operačního systému. Důraz je kladen hlavně na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, ...
  • Knihovna funkcí pro podporu diagnostického protokolu s pomocí UDP 

   Author: Mikušík Jaromír; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem práce je vytvořit knihovnu funkcí pro podporu přenosu diagnostického protokolu. Použití této knihovny umožní paralelní diagnostiku procesorů v ří-dících systémech, kde je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke kolizím ...
  • Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování 

   Author: Krbcová Zuzana; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna funkcí pro zpracování ultrazvukových vyšetření 

   Author: Dušek Jakub; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Janda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Pr ?ace pojedn ?av ?a o n ?avrhu a implementaci knihovny pro zpracov ?an ?? ultrazvukov ?ych vyˇsetˇren ??.
  • Knihovna generátoru zadání písemek 

   Author: Drbota Tomáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Prokš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této prace je vytvořit knihovnu a ukázkovou aplikaci, které budou sloužit k generování zadání písemných prací. Aplikaci se předá sada otázek a pravidel pro složení testu a knihovna jej potom vytvoří. Výsledný test ...
  • Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB 

   Author: Perić Vladimir; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Knihovna polohově zaměřené rozšířené reality pro systém Android 

   Author: Průdek Daniel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce se zabývá implementací Android knihovny polohově zaměřené rozšířené reality. Součástí práce je průzkum existujících řešení, návrh zaměřený na výkon a plynulost, implementace a uživatelské testování. Výsledkem ...
  • Knihovna Praha Chodov 

   Author: Müllerová Pavlína; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna pro algebraické manipulace s regulárními výrazy 

   Author: Janda Jiří; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro analýzu EEG 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna pro aplikace typu virtuální naučné stezky na iOS 

   Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a následném použití knihovny sloužící pro tvorbu aplikací typu naučné stezky na operačním systému iOS. Nejprve je popsána analýza již existujícího řešení pro Android systémy. Práce ...
  • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

   Author: Kozlovský Marek; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
  • Knihovna pro bezdrátové ovládání GoPro kamery z prostředí Wolfram Mathematica 

   Author: Sládek Michal; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdáleného ovládání kamery GoPro, navrhnout a implementovat knihovnu v jazyce Wolfram Language, která tuto funkcionalitu zpřístupní v prostředí Wolfram Mathematica. Výsledná knihovna ...
  • Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad 

   Author: Švandrlík Michal; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Knihovna pro fyzikální engine založený na pružinovém modelu 

   Author: Labuť Martin; Supervisor: Štampach František; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)