Now showing items 9766-9785 of 36841

  • IS studentského poradenského střediska FEL ČVUT 

   Author: Rybička Jan; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • IS výzkumné skupiny 

   Author: Havlíček Michal; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ischemická cévní mozková příhoda, možnosti endovaskulární léčby 

   Author: Paulů Barbora; Supervisor: Jira František; Opponent: Klika Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V bakalářské práci se zabýváme tématem cévní mozkové příhody, v našem případě výběrově její ischemickou formou. Klíčovou otázkou naší práce je pak endovaskulární léčba mozkového cévního řečiště. Práce je rozdělena na dvě ...
  • ISING MODEL SIMULATIONS AS A TESTBED OF NUCLEATION THEORY 

   Author: Kulveit , Jan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   In this short review article we discuss the use of Ising lattice model as a testbed for improvement of theory of both homogeneous and heterogeneous nucleation theory. First we briefly overview the classical nucleation ...
  • Isingův model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu 

   Author: Kovalík Vojtěch; Supervisor: Krištoufek Ladislav; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Islámský stát jako hrozba pro bezpečnost Evropské unie 

   Author: Zubinová Lucie; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Krákorová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem bakalářské práce je prezentace dosavadních informací o Islámském státu ajeho činnosti, která je bezpečnostní hrozbou nejen pro Blízký východ, ale i pro státy Evropské unie. Její součástí je také nastínění základních ...
  • Islámský terorismus jako bezpečnostní hrozba 

   Author: Kotálová Marie; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Adámek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá problematikou islámského terorismu, který se v současné době stává celosvětovou bezpečnostní hrozbou. Teoretická část práce se zabývá historickým vývojem islámského terorismu, jeho cíli a metodami. A ...
  • Islámský terorismus na evropském území 

   Author: Hoško Jiří; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje pohled na teroristické útoky spáchané v Evropě v rozmezí let 2000 - 2015. Jejich kvantitativní přehled a hledá vysvětlení výkyvů v konkrétních letech. V teoretické části jsou uvedeny ...
  • Islámský terorismus v Rusku- sonda do vnitřní bezpečnosti Ruské Federace 

   Author: Hoško Jiří; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Tato bakalářská práce se snaží čtenáři nabídnout pohled na praktiky a zdroj terorismu na území Ruské federace. V teoretické části seznamuje čtenáře se základními definicemi z oblasti terorismu, jeho metodami a základními ...
  • Isotropic Epsilon-Negative Particles 

   Author: Macháč, Jan; Protiva, Pavel; Zehentner, Ján
   (IEEE, 2007-06)
   This paper presents two particles with negative permittivity in some frequency band. The response of a single dipole loaded by an inductance is strongly anisotropic. The response of a spider dipole does not depend on the ...
  • ISST - IS Set Tracking 

   Author: Koumar František; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá realizací informačního systému pro oblastní sekci Českého svazu orientačních sportů, který usnadní a zpřehlední evidenci majetku avýpůjčektohotomajetku.Vrámciprácebyloimplementovánovlastnířešení v ...
  • IT a jeho postavení ve firmě - historie, budoucnost, vazba na strategii 

   Author: Domin Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • IT Delivery Management v bankovní organizaci 

   Author: Domagalský Tomáš; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-01)
   Tato diplomová práce pojednává o pojmu IT Delivery Managementu a jeho řízení v kontextu projektového řízení v rámci vybrané bankovní organizace. V práci jsou vysvětleny základní principy a procesy tradičního a agilního ...
  • IT jako součást byznysu v modelu Management of Business Informatics 

   Author: Krejčí Pavel; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Pour Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • IT strategie a její vazba na fungování organizace 

   Author: Bobek Radim; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Farný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou IT strategie a obecně strategického řízení. V první části definuje základní pojmy strategie a strategického řízení. Tyto pojmy jsou poté vysvětleny na praktické ukázce fiktivní firmy ...
  • ITAREPS: Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia 

   Author: Novák, Daniel
   (2008)
   ITAREPS presents a mobile phone-based telemedicine solution for weekly remote patient monitoring and disease management in schizophrenia and psychotic disorders in general. The programme provides health professionals with ...
  • Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly 

   Author: Hynek Peřina; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Nechť je b základ číselné soustavy. Pak ciferněsoučtové zobrazení S : 5ln ~ 5ln definujeme předpisem S (x) = g,". n f(x;), kde f : (0, 1..., b — 1) ~ 5ln a x; jsou cifry přirozeného čísla x zapsaného v základu b. Dokázali ...
  • Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum 

   Author: Bošanský, Branislav; Supervisor: Lhotská, Lenka; Pěchouček, Michal
   (2014-08-28)
  • Iterative Hierarchical Information Decoding Strategies for Wireless Physical Layer Network Coding 

   Author: Smutný Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • ITIL v prostředí Ministerstva dopravy České republiky 

   Author: Doskočilová Petra; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Slaba Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)