Now showing items 9766-9785 of 36781

  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Váchová Marcela; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Obsahem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu. Diplomová práce navazuje na předcházející před-diplomní projekt, v rámci kterého byla zpracována urbanistická studie na území v centrální části města Jablonce nad ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Bieliková Monika; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V NÁVAZNOSTI NA PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT JE ŘEŠEN SOUBOR POLYFUKČNÍCH BUDOV A REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POD JABLONECKÝMI VĚŽÁKY V MÍSTĚ, KTERÉ VZNIKNE PO JIŽ PLÁNOVANÉM PŘESUNU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V JABLONCI NAD ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Hrdličková Martina; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Projekt se zabývá návrhem polyfunkčního domu, který vychází z předdiplomové urbanistické studie. Navrhovaný objekt je jedním ze čtyř domů, spojených podzemní garáží, které reagují na stávající obloukovou zástavbu obloukem ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Bednářová Kristýna; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Navrhovaný objekt se nachází v Jablonci nad Nisou, poblíž centra, v neregulovaném území, určeném k nové zástavbě. Pozemek, na němž je stavba navržena, je ohraničen ulicemi 5. května, Lipanská a Tržní, dále pak řekou Lužická ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Dům skla a bižuterie 

   Author: Frýdl Pavel; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Jablonec nad Nisou je svým založením městského centra na unikátním terénním reliéfu a svou jasnou uliční strukturou představuje obrovský potenciál k dotvoření obrazu věhlasu města, vybudovaného zejména pro svou výrobu a ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - infocentrum a knihovna 

   Author: Klikáč Jakub; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia objektu mestskej knižnice v Jablonci nad Nisou v nadväznosti na koncept preddiplomového projektu Jablonec nad Nisou - Južné centrum. Súčasťou štúdie objektu je i časť ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Městská knihovna 

   Author: Radosta Jan; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem práce bylo vypracovat návrh a dokumentaci nové městské knihovny. Navržený dům se nachází v Jablonci nad Nisou, v ulici Kamenná, v budoucím rozvojovém území města. Urbanismus tohoto místa vychází z předdiplomního ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Městskká galerie 

   Author: Mašek Kamil; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem diplomové práce je vypracování studie a některých částí projektové dokumentace pro stavební povolení projektu městské galerie v Jablonci nad Nisou. Stavba je umístěna v ulici Kamenná na kaskádovitém jiho-východním ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Víceúčelový objekt 

   Author: Holasová Petra; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Chvojka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu v Jižním centru města Jablonec nad Nisou. Práce řeší návrh dvou staveb, které hmotově odděluje protékající řeka Lužická Nisa. Domy jsou v úrovni hlavních vstupů ...
  • JABLONEČEK - NÁVRAT ŽIVOTA 

   Author: Mrhová Monika; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Přeměna zdevastovaného údolí bývalého vojenského území Ralsko v místo ekologického vzdělávání s ubytováním v těsném kontaktu s přírodou, kde je kladen důraz na hospodaření s vodou, odpadem a energií a kde je využíváno co ...
  • Jacht hotel Holešovice 

   Author: Cibulková Ivana; Supervisor: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jachtařský klub 

   Author: Vele Vojtěch; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Jachtklub Poděbrady 

   Author: Kindlová Miluše; Supervisor: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jaderná fúze 

   Author: Rybín Jakub; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Jaderné elektrárny - současný stav a rozvoj 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Obsahem této práce jsou náklady jaderných elektráren v České republice. První část se zabývá přehledem nejdůležitějších technologií jaderných elektráren. Druhá část se zaměřuje na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Author: Pašta Ondřej; Supervisor: Veselý Ladislav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Jaderné reaktory malého výkonu pro výrobu elektřiny a tepla pro průmyslové i neprůmyslové použití 

   Author: Harutyunyan Davit; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Jaderný modul v operačním systému Linux pro řízení 10 Gigabitové Ethernet síťové karty implementované v FPGA 

   Author: Melnikov Jiří; Supervisor: Žejdl Petr; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jailhouse hypervisor 

   Author: Baryshnikov Maxim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent:
   Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...