Zobrazují se záznamy 9746-9765 z 33617

  • Konstrukce a simulace vyhledávacích automatů přesného a přibližného vyhledávání 

   Autor: Čapek Tomáš; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Cílem této práce je implementovat algoritmy konstrukce vyhledávacích automatů. Dále se práce zabývá simulacemi tohoto druhu automatů. V práci jsou implementovány metody, používající Hammingovu, Levenshteinovu a Zobecněnou ...
  • Konstrukce a výroba elektrod pro EDM hloubení 

   Autor: Malec Petr; Vedoucí práce: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce administrativního centra 

   Autor: Vajnar Filip; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce autobusového nádraží 

   Autor: Kroc Štěpán; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce autonomně stabilizované helikoptéry využívající všesměrovou relativní lokalizaci 

   Autor: Saslík Martin; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Chudoba Jan
  • Konstrukce bezesparých srubových stěn 

   Autor: Václavská Michaela; Vedoucí práce: Krňanský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce bloku motoru pro vůz Formula Student se zaměřením na zástavbu klikového mechanismu, modifikaci mazacího systému a jeho připojení k šasi vozu 

   Autor: Urban Jakub; Vedoucí práce: Valášek Jan; Oponent práce: Rudolf Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Cílem této diplomové práce je návrh bloku motoru pro vůz kategorie Formula Student týmu CTU CarTech. Práce obsahuje rešerši používaných motorů, tvorbu konceptu motoru, vyhodnocení předpokládaného přínosu, návrh systému ...
  • Konstrukce bloku motoru pro vůz Formula Student se zaměřením na zástavbu převodového ústrojí a zavěšení zadní nápravy 

   Autor: Zacpal Jonáš; Vedoucí práce: Valášek Jan; Oponent práce: Vrba Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Cílem této práce je konstrukce části bloku motoru pro vůz týmu CTU Cartech. Práce zahrnuje popis dosavadního motoru a omezení motoru pravidly soutěže Formula Student/SAE, samotnou konstrukci části vlastního bloku motoru, ...
  • Konstrukce budovy vysoké školy v Liberci 

   Autor: Lapayev Oleksiy; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce bytového domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

   Autor: Kozlík Jakub; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Konstrukce dopravního modelu dvouproudé komunikace 

   Autor: Šůsová Martina; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Konstrukce dřevěných skeletů 

   Autor: Karafiát Miloš; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů 

   Autor: Soucha Michal; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Demlová Marie
   Tento dokument obsahuje přehled testovacích metod konečně-stavových automatů. Testovací metoda kontroluje zda se nějaký automat shoduje s daným automatem. Nová metoda je představena a následně experimentálně prokázána, že ...
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Heinz Ivo; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Dvořák Radim; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce hlavy zkušebního jednoválce 

   Autor: Svoboda Michal; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Slovák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Tato diplomová práce se zabývá úpravou hlavy válců. Nejprve se zaměřuje na její konstruk-ci, která se skládá z tvorby modelu odlitku, následně modelu obrobku. V této práci je vy-tvořena výkresová dokumentace hlavy válců a ...
  • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

   Autor: Proněk Jan; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...
  • Konstrukce inertoru 

   Autor: Zemánek Tomáš; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí inerciálního tlumiče neboli inertoru, což je prvek doplňující pružinu a tlumič v systému pasivního odpružení. Hlavní charakteristickou vlastností inertoru je, že síla, aplikovaná ...
  • Konstrukce kabelového svazku pro vůz s elektrickým pohonem 

   Autor: Hozdek Jiří; Vedoucí práce: Kadlecová Jana; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce krovů 

   Autor: Filip Tomáš; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)