Now showing items 9273-9292 of 45853

  • Finanční zdroje na přípravu a realizaci dálničních staveb 

   Author: Nováková Tereza; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Franková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou dálnic v České republice a především dálnicí D3. Obsahuje členění pozemních komunikací, legislativní rámec a financování dálnic. Uvádí historii, současnost a výhled. Ve větší podrobnosti ...
  • Finding Hidden Treasures: Investigations in US Astronomical Plate Archives 

   Author: Hudec , René; Hudec , Lukáš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   We report here on an ongoing investigation of US astronomical plate archives and tests of the suitability of transportable scanning devices for in situ digitization of archival astronomical plates.
  • Fingerprinting prohlížeče - techniky a obrana 

   Author: Samuel Hanák; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V práci je představeno množství technik fingerprintingu prohlížeče a způsob jejich fungování. Proti některým z nich je navržena a vysvětlena možná obrana. V návaznosti na předchozí práci je poté popsán způsob implementace ...
  • FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AORTAL BIFURCATION 

   Author: Kronek , Jakub; Žitný , Rudolf
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   Arterial bifurcations loaded by internal pressure represent significant stress concentrators. Increased mechanical stress inside arterial wall probably accelerates pathogenic processes at these places. Stress concentration ...
  • Finite element model based on refined plate theories for laminated glass units 

   Author: Zemanová A.; Zeman J.; Šejnoha M.
   (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 2015)
   Laminated glass units exhibit complex response as a result of different mechanical behavior and properties of glass and polymer foil. We aim to develop a finite element model for elastic laminated glass plates based on the ...
  • Finite element modelling and parametric studies of semi-closed thin-walled steel polygonal columns 

   Author: Ryan Bona; Supervisor: Koltsakis Efthymios; Opponent: Manoleas Panagiotis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Objective of this work is to study the proposed structural sections in design situation and to investigate possible design models. The expected structural behavior of the column is a mixture between the open and closed ...
  • FINITE ELEMENT MODELLING AND SIMULATION OF VEHICLE IMPACT ON STEEL SAFETY BARRIERS 

   Author: Likhonina , Raissa
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   This paper deals with a FEA simulation of the vehicle crash with steel safety barriers in ANSYS LS-DYNA® 15.0. Two types of safety barriers are used: JSNH4/H2 and JSAM-2/H2. A geometrical model of the barrier in the Modeler ...
  • Fire resistance of fibre reinforced concrete floors 

   Author: Welz Markus Jochen; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fire response of Hybrid Fiber Reinforced Concrete to High Temperature 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.
   (Elsevier, 2017)
   The building industry offers a wide range of materials whose structural behavior is more or less affected by temperature. While the knowledge and experience with concrete behavior under ambient temperature are well-known, ...
  • Firemní kultura 

   Author: Bímová Andrea; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V ...
  • Firemní kultura a její specifika v českém a vietnamském prostředí 

   Author: Ly Dieu Le; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato bakalářská práce má za cíl popsat firemní kulturu, zaměřit se na specifické rysy české a vietnamské firemní kultury a prozkoumat ji ve vybraných podnicích v oblasti pohostinství. V průzkumu jsou podniky zaměstnávající ...
  • Firemní kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Firemní kultura a její vliv na pracovníky 

   Author: Plačková Sandra; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vliv firemní kultury dopadající na motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem práce je prozkoumat vliv firemní kultury na pracovníky ve vybrané organizaci, porovnat ...
  • Firemní kultura a možnosti její změny 

   Author: Adriana Havlová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Peterská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce v teoretické části popisuje, co znamená pojem firemní kultura, jaké jsou její typy, jaká je její struktura a jaký má vliv na práci ve společnosti. Dále se zabývá tím, jaké je možné firemní kulturu ...
  • Firemní kultura jako faktor prosperity firmy 

   Author: Kötelešová Hana; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Firemní kultura jako faktor prosperity Městské policie hl. m. Prahy 

   Author: Častová Vilma; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Firemní kultura v procesu řízení inovací 

   Author: Kyusová Michaela; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Pfeifer Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce pojednává o struktuře firemní kultury společnosti IMG, a.s. v souvislosti s řízením inovací. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro pochopení souvislostí. Cílem ...
  • Firemní kultura v procesu řízení inovací ve vybrané společnosti 

   Author: Reichertová Nikola; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou v procesu řízení inovací ve spo-lečnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o.. Teoretická část pojednává o základních po-jmech, jejichž znalost je důležitá pro pochopení souvislostí. ...
  • Firemní kultura ve vybrané společnosti - Red Bull 

   Author: Zamrazilová Karolína; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska teoretických poznatků z nastudované odborné literatury, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické ...
  • Firemní řídící mikroprocesorová deska se SAM4 

   Author: Melichar Jiří; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Procesory ARM jsou dnes jedny z nejpoužívanějších procesorů v oblasti číslicových systémů. Obsahem předložené diplomové práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro použití v průmyslové automatizaci, která disponuje ...