Now showing items 7988-8007 of 48886

  • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel 

   Author: Tomáš Fridrichovský; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kraus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-27)
   Pohony moderních kolejových vozidel, zejména asynchronních lokomotiv, pracují se značnými výkony. Stále lepší regulace těchto pohonů umožňuje řídit velikost jejich hnacího momentu s ohledem na okolní podmínky a o to lépe ...
  • Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her 

   Author: Beran Lukáš; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší 

   Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší. V první části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro pěší. Součástí první části práce je ...
  • Dynamický harmonogram s použitím zobecněného normálního rozdělení 

   Author: Dudáš David; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dynamický inflační test v viskoelastické trubici 

   Author: Koča Kristian; Supervisor: Hromádka David; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   V této práci je prezentováno přibližné řešení pulzujícího toku Newtonské nestlačitelné kapaliny v režimu laminárního proudění. Použitý model vychází ze zjednodušených Navier-Stokessových rovnic. Za jejich pomoci je odvozen ...
  • Dynamický kultivační systém pro diferenciaci kmenových buněk směrem k buňkám hladké svaloviny 

   Author: Hůlová Adéla; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Švagr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavním cílem této práce bylo navrhnout, vytvořit a ověřit systém pro diferenciaci kmenových buněk směrem k buňkám hladké svaloviny. V první části práce byly popsány různé vlivy na diferenciaci směrem k buňkám hladké ...
  • Dynamický model manipulátoru pro robotickou rehabilitaci a praktické ověření pro rehabilitační testy. 

   Author: Monika Brousilová; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Tóth Teodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce má několik stěžejních cílů. Zaprvé, je zaměřena na tvorbu dynamického modelu silově poddajného robotického manipulátoru KUKA LBR iiwa 7 R800 s dostupných programovým vybavením k identifikaci matice dynamiky, ...
  • Dynamický model pneumatiky na novém typu nakladače 

   Author: Karel Nápravník; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pneumatik na kloubový nakladač. V práci je provedena rešerše teorie pneumatik se zaměřením na zemědělské pneumatiky. Dále je rozebrána teorie modelů pneumatik a identifikování ...
  • Dynamický model vývoje cen nemovitostí. 

   Author: Hába Jakub; Supervisor: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dynamický plotr – časově optimální kreslící zařízení 

   Author: Pavel Souček; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Otta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se věnuje konceptu dynamického plotru - jednoosého jeřábu s proměnnou délkou závěsu a pohyblivým místem zavěšení. Na rozdíl od většiny jeřábů, naším cílem není potlačit dynamiku tohoto systému, a tím eliminovat ...
  • Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu 

   Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce je věnována experimentálnímu vyhodnocení dynamického rozsahu fotonásobičů používaných k detekci neutronů. Jejím cílem je vyhodnotit jejich citlivost, linearitu, relativní zesílení a tranzitní čas a rozdíl mezi ...
  • Dynamický sněhový povrch 

   Author: Dominik Dinh; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce, jejíž cílem je implementovat metodu akumulace sněhu na dynamických objektech v realném čase. Každý objekt má svou akumulační texturu, ve které se uchovává výška sněhu. Hlavní novou technikou představené v této metodě ...
  • Dynamický výpočet železničního mostu při různých rychlostech pojezdu, ověření normových postupů 

   Author: Sodomka Karel; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces 

   Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Quenching phenomenon is one of the most unexplored phenomena in the field of heat transfer. However, quenching is known for a long time especially due to metal hardening. In the several last decades, the phenomenon has ...
  • Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku 

   Author: Jan Kudláček; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Procházka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-17)
   Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů představuje jednu z nejvíce ...
  • Dynamika interiktálních výbojů dle Markovových modelů u fokální kortikální dysplazie 

   Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Iritační zóna je rozsáhlou součástí epileptické sítě skládající se z podsítí – klastrů, jež jsou schopné generování interiktálních epileptoformních výbojů (IED). Předpokládá se, že geneze specifické elektrografické aktivity, ...
  • Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách 

   Author: Dohnalová Ludmila; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Dynamika otopných těles 

   Author: Boháč J.; Bašta J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Příspěvek shrnuje poznatky týkající se měření a modelování dynamického chování otopných těles. Je stručně popsán matematický black-box model v softwaru MATLAB (ukázka pro deskové otopné těleso 10 – 500 × 1000), včetně jeho ...
  • Dynamika pohybu antivodíku v experimentu AEGIS 

   Author: Špaček Michal; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

   Author: Minarčík Jiří; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Cilem teto prace je hledani vhodneho matematickeho popisu krivek v pohybu a zkoumani moznych aplikaci tohoto problemu. V teoreticke casti textu, zkoumame numericke i analyticke aspekty vyvoje krivek v ramci trech ruznych ...