Now showing items 6709-6728 of 42325

  • Dvě experimentální úlohy pro zaměření motorová vozidla 

   Author: Ondřej Včelák; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Bous Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii momentu setrvačnosti, možnostem jeho měření a problematice měření úhlů pomocí inklinometru a dále čtenáře seznámí s laboratorním stanovištěm pro měření ...
  • Dvojdům a obecní dům, Dobrovíz 

   Author: Kunčík Jakub; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dvojité transparentní fasády 

   Author: Kocourková Gabriela; Supervisor: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
  • Dvojosý klinostat pro růst rostlin 

   Author: Jarošová Magdalena; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh laboratorního zařízení, určeného zejména pro studium růstu rostlin při porušení geotropismu neboli za působení podmínek mikrogravitace. V teoretické části je podrobně vysvětlen ...
  • Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie 

   Author: Lejsek Tadeáš; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Dupač Jan
   Diplomová práce zkoumá možnosti užití zpětné vazby, která napodobuje lidský zrak a hmat, a to v komplexních robotických manipulačních úlohách. Vypracoval jsem čtyři případové studie, které se zabývají manipulací s~měkkými ...
  • Dvojúrovňová analýza opěrných systémů katedrál 

   Author: Kott Jiří; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Práce se zabývá opěrnými systémy katedrál se zaměřením na jejich odezvu na kombinace od zatížení stálého, větrem a teplotou. Byl proveden rozbor typů opěrných systémů a působících zatížení. Větší pozornost byla věnována ...
  • Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat 

   Author: Groll Jakub; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožňuje kombinovat různé vizualizační techniky při akumulaci barvy a průhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem ...
  • Dvorecký most v Praze 

   Author: Nedvěd Michael; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení "Dvoreckého mostu", který přemosťuje Vltavu v jižní části Prahy. V rámci variantního řešení budou zkoumány tři mostní konstrukce: zavěšená, extradosed a proměnná ...
  • Dvoučlánková nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Jeglík Jan; Supervisor: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dvoudimensionální univerzální algebra 

   Author: Dostál Matěj; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Adámek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-28)
   Tato práce se zabývá kategoriální universální algebrou. Zobecňuje mnoho výsledků klasické kategoriální universální algebry pro obohacené kategorie, popřípadě pro vícerozměrné kategorie. Mimo jiné patří mezi výsledky práce ...
  • Dvoudimenzionální iterativní MAP detekce : Principy a aplikace v oblasti rekonstrukce obrazu 

   Author: Kekrt, Daniel; Supervisor: Klíma, Miloš
   (2014-11-13)
  • Dvoufázová navigace pro zrakově postižené 

   Author: Peška Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvoufázové proudění v ohřívaném kanále a jeho numerický výpočet 

   Author: Povolný Antonín; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Dvougenerační dům Neherovská, Praha 6 

   Author: Netolická Dominika; Supervisor: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvougenerační rodinný dům na skále 

   Author: Cichý Filip; Supervisor: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvoukanálový DDS generátor signálů pro audio aplikace 

   Author: Kroulík Lukáš; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pro měření parametrů audio zařízení je potřeba harmonický signál s velmi malým zkreslením. Tato práce se zabývá návrhem signálového generátoru, který tento požadavek splňuje. Přístroj využívá princip přímé digitální syntézy, ...
  • Dvoukanálový nízkofrekvenční generátor na principu přímé digitální syntézy 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu a realizací dvoukanálového nízkofrekvenčního generátoru harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy. Výstupní kmitočet harmonického signálu je nastavitelný v ...
  • Dvoukanálový předzesilovač 50 Ohmů 

   Author: Malý Vladimír; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvoukanálový zapisovač průběhů pomalých dějů 

   Author: Vitvar Pavel; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)