Now showing items 5952-5971 of 36770

  • Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch 

   Author: Papoušek Adam; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní geometrie. Značná část ...
  • Efektivní sledování paprsků v CSG modelech 

   Author: Karaffová Markéta; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Wilkie Alexander
   Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování paprsků v ...
  • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

   Author: Formánek Roman; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
  • Efektivní testování simulačních výpočtů na Belle II Grid Infrastructure 

   Author: Ludačka Radek; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Efektivní transformace terénních dat s GPU akcelerací 

   Author: Manukjan Marek; Supervisor: Nejedlý Vladimír; Opponent: Šimeček Ivan
   VBS Blue je simulátor renderující celou planetu v reálném čase. Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwarové komponenty pro čtení a transformaci trénních dat v tomto simulátoru. Důraz je kladen na dobrou ...
  • Efektivní uživatelské rozhraní informačních systémů a využití mobilních zařízení jako rozšířené platformy pro zvýšení efektivity práce s informačními systémy 

   Author: Pác František; Supervisor: Hlopko Marcel; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Efektivní úložiště XML dokumentů pro systém ExDB 

   Author: Shchepin Alexey; Supervisor: Loupal Pavel; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní vlastnosti pěnových materiálů pro MKP simulace určené homogenizací 

   Author: Koudelka Petr; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Němeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Špičková Martina; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Tato práce se zabývá vývojem uživatelského prostředí, které by mělo usnadnit vyplňování formulářů státní správy zrakově postiženými uživateli. Cílem práce je naleznout řešení, které by jim usnadnilo tuto úlohu až do té ...
  • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Špičková Martina; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
  • Efektivní využití inovací elektrotechniky ve stavebnictví 

   Author: Kopáčová Michaela; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Šiška Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Předmětem diplomové práce je efektivní využití inovací elektrotechniky ve stavebnictví. Pozornost je věnována inovačnímu procesu, rozdělení typu inovací a vývoj jednotlivých oborů s jejich propojením. Dále byl zkoumán vliv ...
  • Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA 

   Author: Marek Hrvol; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na slova, která jsou následně ...
  • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním vzděláváním v malém průmyslovém podniku. V teoretické části jsou objasněny teoretické základy, které se vztahují k problematice vzdělávání. Praktická část obsahuje charakteristiku ...
  • Efektivní vzorkování pro instantní radiozitu 

   Author: Hyková Tereza; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

   Author: Panchártek Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
  • Efektivní zavádění systému kvality v malém zdravotnickém zařízení 

   Author: Zollmannová Petra; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Šimák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit 

   Author: Kerhart Martin; Supervisor: Levora Tomáš; Opponent: Barák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Efektivní zobrazování volumetrických dat na GPU 

   Author: Benátský Michal; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy 

   Author: Kaiser Vojtěch; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce ...
  • Efektivnost decentralizovaného zásobování energií 

   Author: Surzhikova, Olga; Supervisor: Beneš, Martin; Knápek, Jaroslav
   (2013-03-14)