Zobrazují se záznamy 5872-5891 z 33620

  • Energetické hodnocení klimatizace plaveckého bazénu 

   Autor: Pich Tomáš; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá klimatizačním systémem bazénové haly. Určením energetické náročnosti provozu referenčního objektu a výpočtem potřeby energie na ohřev vzduchu a potřeby energie na dopravu vzduchu. Hledání úspor ...
  • Energetické hodnocení projektu bytového domu 

   Autor: Cabovská Blanka; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energetické hodnocení rodinného domu 

   Autor: Švarcová Anna; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce analyzuje energetické potřeby tepla na vytápění a přípravu TV pro rodinný dům podle legislativních metod vyhlášky 78/2013 Sb. a metodiky PHPP vypracované Passive House Institute. V práci jsou zhodnoceny ...
  • Energetické hodnocení rodinného domu ve Slatině 

   Autor: Hamousová Petra; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Energetické posouzení a návrh řešení vytápění základní školy 

   Autor: Kořínková Anna; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Energetické spektrum neutronů z reakce D+D v plazmatickém fokusu 

   Autor: Šíla Ondřej; Vedoucí práce: Klír Daniel; Oponent práce: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Energetické systémy administrativní budovy s nízkou potřebou energie 

   Autor: Vávra Miroslav; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této práce je vytvoření projektu energetických systémů středně velké administrativní budovy, konkrétně projekt plošného stropního vytápění a chlazení se zaměřením na získávání a využití odpadního tepla z výpočetního ...
  • Energetické systémy bytového domu 

   Autor: Veselý Aleš; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v dřevostavbě 

   Autor: Sabol Jakub; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Včelák Jan
   Táto diplomová práca sa venuje inteligentnej elektroinštalácii a automatizácii v budovách. Predstavuje súčasný stav elektroinštalácie v moderných budovách. Približuje oblasť inteligentných budov pomocou definície a klasifikuje ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě 

   Autor: Pastorek Tomáš; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá používáním inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. Zaměřuje se na úspory v inteligentní elektroinstalaci s použitím komunikačních systémů iNELS a zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Práce ...
  • Energetické úspory při přípravě teplé vody 

   Autor: Faltus Michal; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   V současné době se co nejvíce snižují tepelné ztráty objektů, díky čemuž se ušetří potřeba tepla na vytápění. Tím se ale zvyšuje podíl potřeby tepla na přípravu teplé vody. Tato závěrečná práce má za úkol porovnat energetické ...
  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Autor: Klečka Vojtěch; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
  • Energetické úspory v bazénovém provozu 

   Autor: Lysý Tomáš; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetické úspory v bytovém domě 

   Autor: Hába Tomáš; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Podivínský Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát konkrétního bytového panelového domu. Na tento výpočet navazuje stanovení celkové energetické náročnosti dle současně platné legislativy, která je stručně popsána v ...
  • Energetické úspory v osvětlení ( školské budovy ) 

   Autor: Pelánová Zuzana; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Energetické úspory v simulaci digitální továrny 

   Autor: Ron Martin; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetické úspory v SPŠ ELIT v Dobrušce 

   Autor: Velecký Martin; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetické úspory ve vodním hospodářství 

   Autor: Filip Miroslav; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Energetické využití geotermální energie 

   Autor: Adamec Filip; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
  • Energetické využití inteligentních kabelů pro rodinný domek 

   Autor: Zoulová Martina; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)