Now showing items 5872-5891 of 33948

  • Elektronické zdravotnictví a jeho nástroje, situace u nás a v Evropě 

   Author: Šimáček Jindřich; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • (Elektronické) podvádění studentů ve škole 

   Author: Matoušek Jan; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se věnuje tematice tradičního i elektronického podvádění na vysokých školách. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a rešerší odborné literatury. Empirická část se zabývá studiem postojů studentů různých ...
  • Elektronicky řízená teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Landsinger Jan; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický dynamometr 

   Author: Kudrna Petr; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakaláské práce je návrh elektronického dynamometru, ureného pro snímání síly mezi palcem a ukazovákem a jeho uvedení do provozu v léka ském prostedí. Samotnému návrhu zaízení pedchází úvod do anatomického ...
  • Elektronický kurz pro výuku hydrauliky na SOŠ 

   Author: Holásek Mirko; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá výukou hydrauliky, která je součástí předmětu Hydrologie a hydraulika na střední odborné škole. Pro podporu a zatraktivnění tohoto předmětu bude vypracován návrh elektronického kurzu. V teoretické ...
  • Elektronický měřič vnitřního pnutí 

   Author: Horváth Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Konopka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický měřící přístroj 

   Author: Jindra Vojtěch; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický obchod pro framework Laravel 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je vytvoření implementace balíčku pro PHP framework Laravel, který do aplikace přidá základní funkčnost klasického internetového obchodu.
  • Elektronický průvodce podnikatele e-commerce 

   Author: Elznic Marek; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání na internetu. Konkrétně pak zkoumá problematiku založení internetového obchodu a především výběru technického řešení pro internetový obchod. Cílem práce je zmapovat ...
  • Elektronický redakční systém pro tvorbu encyklopedií 

   Author: Matějka Jiří; Supervisor: Wallenfelsová Helena; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický stavební a BOZP deník 

   Author: Pospíšil Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický stavební deník 

   Author: Dajbych Vít; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Schilhart Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu webové aplikace, která plní funkci elektronického stavebního deníku. Zabývá se současnou legislativou týkající se vedení stavebních deníků a jejího vlivu pro tento návrh. Dále práce ...
  • Elektronický systém pro optickou identifikaci a kontrolu ražby v kovu 

   Author: Tekverk Daniel; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický systém pro ověřování průtokových parametrů 

   Author: Kysela Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektronický systém voleb a hlasování (E-voting) 

   Author: Berger Josef; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický tripmaster 

   Author: Sluštík Michal; Supervisor: Němeček Pavel; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický vzdělávací systém 

   Author: Mahmúd Denis; Supervisor: Žikovský Pavel; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronický zabezpečovací systém objektu s GSM 

   Author: Vrkoč Jaromír; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický zabezpečovací systém rodinného objektu 

   Author: Kortán Jaroslav; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Elektronika laserového výškoměru 

   Author: Böhm Marek; Supervisor: Kodet Jan; Opponent: Vacek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)