Now showing items 5160-5179 of 48886

  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Author: Bañasco Sánchez Pablo; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Calibration of the 3D Coil System's Orthogonality 

   Author: Zikmund A.; Ripka P.
   (IEEE, 2013)
   Two methods were tested for calibration procedures of the 3D coil system which is used as a source part of the magnetic tracker. Precise magnetometer’s positions with respect to the coil system were used for determining ...
  • Calibration of unipolar high current impulses for resistance spot welding 

   Author: Hlaváček J.; Kněnický M.; Draxler K.
   (Czechoslovakia Section IEEE, 2020)
   Requirement from practice is the need for quality and precise measurement of unipolar high current impulses, which are applied in resistance spot welding. The reason is the high dependence of weld quality on the shape and ...
  • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Author: Šamánek Filip; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CAM výroba atypických stavebních dílců na bázi betonu a její ekonomické porovnání s konvenční technologií 

   Author: Čepec Martin; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Rozvoj CAM výroby ve stavebnictví, zejména aditivní výroby pomocí 3D tisku má do budoucna velký potenciál. Tomuto tématu ze zatím v ČR nedostalo velké pozornosti. Práce částečně navazuje na doposud provedený výzkum Ing. ...
  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Can Conductive Adhesives With Nanoparticles Beat Commonly Used Electrically Conductive Adhesives Without Nanoparticles 

   Author: Bušek, David; Radev, Radoslav; Mach, Pavel
   (IEEE, 2007-05)
   This paper deals with electrically conductive adhesives (ECA's) with isotropic properties (ICA's) and describes the way of improving the quality parameters of such electrically conductive joint. This paper discusses the ...
  • Can Crossref Citations Replace Web of Science for Research Evaluation? The Share of Open Citations 

   Author: Chudlarský T.; Dvořák J.
   (Sciendo, 2020)
   Purpose: We study the proportion of Web of Science (WoS) citation links that are represented in the Crossref Open Citation Index (COCI), with the possible aim of using COCI in research evaluation instead of the WoS, if the ...
  • CAN FD Gateway 

   Author: Srinath Rangarajan; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, ...
  • CAN ONE REALLY STUDY CHAOS ANALYTICALLY? 

   Author: Lee Howard, M.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   One generally thinks that chaos can be studied only numerically by aid of the computer. It is however suggested by the theorem of Sharkovskii and Li and Yorke that in Id continuous maps analytical studies are possible. How ...
  • Candidate Experience 

   Author: Radka Škrábová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Téma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V teoretické části jsem ...
  • CANgui - Nástroj pro diagnostiku CAN sběrnice 

   Author: Filip Machulda; Supervisor: Szeles Marek; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   CANgui je webový nástroj pro analýzu dat na Controller Area Network (CAN) sběrnici. Nástroj je primárně určen pro vývojáře elektronických řídících jednotek (Electronic Control Unit, ECU) v automobilovém průmyslu, ale lze ...
  • Cantor, Gödel, Turing a paradox lháře 

   Author: Martin Slávik; Supervisor: Trlifajová Kateřina; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením jednotlivých problémů, zasazením do souvislostí a rozborem důkazů. Cantorova věta, Gödelova věta a problémem zastavení Turingova stroje jsou tři důležitá negativní tvrzení z ...
  • Capacitive methodes for testing of power semiconductor devices 

   Author: Papež, V.; Hájek, J.; Kopecký, B.
   (2015)
   Electrical capacity of power semiconductor devices is quite an important parameter that can be utilized not only for testing a component itself, but it can also be applied practically; e.g. in series-connected high voltage ...
  • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

   Author: Hübner Jakub; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Kubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Car Counter 

   Author: Richard Vacenovský; Supervisor: Benešová Alisa; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce řeší problém sledování objektů z kamerových záznamů. Cílem je vytvořit systém, který na základě kamerových záznamů bude počítat projíždějící vozidla. Dále je cílem analyzovat dostupné otevřené zdroje, ...
  • Car Showroom 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Car Showroom in Kutná Hora 

   Author: Prokop Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Car-to-Infrastructure komunikace v kontextu inteligentních dopravních křižovatek 

   Author: Beran Jan; Supervisor: Nemčík Martin; Opponent: Hégr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Car-to-infrastructure (C2I) je ad-hoc komunikační schéma používané v inteligentních dopravních systémech. Jednou z hlavních aplikací C2I sítí je Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Jejím cílem je podporovat plynulost ...