Now showing items 4915-4934 of 36781

  • Diagnostika a efektivní údržba stochastických hybridních systémů 

   Author: Berka Jan; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Diagnostika a korekce svalových dysbalancí u silničního cyklisty 

   Author: Hoffmannová Diana; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice fixní polohy zaujímané na silničním kole a jejímu vlivu na pohybový aparát v dlouhodobějším časovém horizontu, tedy u cyklistů pravidelně provozující silniční cyklistický sport. ...
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Author: Králová Alena; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Author: Králová Alena; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Author: Králová Alena; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Tématem mébakalářské práceje "Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od2 do 5 let". Ve své práci jsem popisovala současný stav dané problematikyna základě informací získaných během svého studia a z odborné literatury, ...
  • Diagnostika a měření vysokokapacitních ústřednových baterií 

   Author: Říha Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro nepřetržité sledování kondice a stavu ústřednových baterií. Tyto parametry jsou určeny svorkovým napětím jednotlivých článků, případně také jejich teplotou. Zařízení se skládá z ...
  • Diagnostika acidobazických poruch u pacientů při mimotělním oběhu 

   Author: Jarošová Vladislava; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diagnostika aneurysmatu mozkových tepen v radiologii pomocí CT a MRI, porovnání obou metod 

   Author: Mišovicová Markéta; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou aneurysmat mozkových tepen pomocí CT a MRI. Obě tyto metody jsou porovnávány. Pro porovnání byla stanovena 3 kritéria: pokud lze tyto dvě metody využít k diagnostice AN mozkových ...
  • Diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Kundrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předkládaná bakalářská práce vznikla ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. za účelem analýzy zahraničních diagnostických trendů s následným návrhem nové metody pro diagnostiku armatur v Jaderné elektrárně Temelín. Teoretická ...
  • Diagnostika časového průběhu velmi krátkých optických pulsů 

   Author: Smrž Martin; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Diagnostika dopravního sálu 

   Author: Hanousek Tomáš; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem Diagnostiky dopravního sálu. V první části je analyzován Dopravní sál Fakulty dopravní a komerční diagnostický program LDS-3, v druhé části se věnuji technikám používaných v ...
  • Diagnostika ischemické choroby srdeční v reálném čase pomocí mapování v zátěžových testech 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika izolačních systémů pomocí metody zotavených napětí 

   Author: Jankovský Pavel; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Kvasnička Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika krystalických křemíkových fotovoltaických modulů 

   Author: Papaioannou Georgios- Ioannis; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
   Tato práce se zabývá problematikou diagnostiky fotovoltaických (PV) modulů. Jsou zde popsány hlavní používané technologie a jejich parametry se zaměřením na zapojení PV modulů. Pro měření byly použity tři metody - flash ...
  • Diagnostika křížového stolu frézky Haas a Bridgeport Vmc 500xp 

   Author: Nováček Tadeáš; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Morávek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Diagnostika netočivých elektrických strojů 

   Author: Popelka Martin; Supervisor: Kvasnička Vladislav; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Author: Trnka Pavel; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Diagnostika poruch reduktoru vrtulníku metodou akustické emise (AE) 

   Author: Heřmánek Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Krofta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce se zabývá zdroji rentgenového záření a jejich diagnostikou. Snaží se popsat základní fyzikální principy fungování těchto zdrojů, jejich vlastnosti a technické provedení. Speciálně se zaměřuje na laserem buzené ...