Now showing items 46810-46829 of 48886

  • Vztah rodiny a školy na přelomu století 

   Author: Němečková Šárka; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Vztah systému větrání a klimatizace k šíření infekčních nemocí 

   Author: Tereza Šamsová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se zabývá vztahem systémů větrání a klimatizace k šíření infekčních chorob. Cílem bylo zjistit, jak konkrétní parametry vnitřního prostředí ovlivňují přenos infekcí v prostoru. Byla provedena rešerše aktuálně ...
  • Vztah umění a urbánního prostředí 

   Author: Petra Vlachynská; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
  • Vztah zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními typy smluvní politiky ve vybraných zemích 

   Author: Srbová Michaela; Supervisor: Darmopilová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Vztahy mezi diabetickou metabolickou poruchou, diastolickou funkcí levé komory srdeční a glomerulální filtrací u asymptomatických diabetiků II. typu 

   Author: Sasínek Jan; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Pecková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vztahy mezi leteckým dopravcem a letišti 

   Author: Volek Jakub; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Voštová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Bakalá?ská práce se zabývá vztahy mezi dopravcem a leti ti. V práci jsou popsány základní charakteristiky leteckých dopravc? a leti . Dále jsou zde popsány vztahy mezi leteckým dopravcem a leti ti. Jedná se p?edev ím o ...
  • Vztahy mezi mikrostrukturou plazmových nástřiků titaničitanů a jejich chováním v elektrickém poli 

   Author: Kotlan Jiří; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Kučerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • WAAM TECHNOLOGY OPTIMIZED BY OFF-LINE 3D ROBOT SIMULATION 

   Author: Gurčík , Tomáš; Kovanda , Karel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2019)
   WAAM (Wire + Arc Additive Manufacturing) is an alternative additive technology that combines an electric arc as a heat source, filler material in the form of a wire for welding and cladding individual weld passes so as to ...
  • WaldBoost – Learning for Time Constrained Sequential Detection 

   Author: Šochman, Jan; Matas, Jiří
   (IEEE, 2005-06)
   In many computer vision classification problems, both the error and time characterizes the quality of a decision. We show that such problems can be formalized in the framework of sequential decision-making. If the false ...
  • Waldorfská škola 

   Author: Steiningerová Tereza; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • WALDORFSKÁ ŠKOLA S EKOLOGICKÝM CENTREM 

   Author: Popela Jakub; Supervisor: Mádr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Wald’s Sequential Analysis for Time-constrained Vision Problems 

   Author: Matas, Jiří; Šochman, Jan
   (IEEE, 2007-04)
   In detection and matching problems in computer vision, both classification errors and time to decision characterize the quality of an algorithmic solution. We show how to formalize such problems in the framework of sequential ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů 

   Author: Martin Doškář; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vořechovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-13)
   Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného ...
  • Wang Tilings for Real World Material Systems 

   Author: Doškář Martin; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Wangovo dláždění v numerické analýze kompozitů 

   Author: Zrůbek Lukáš; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Water-air ejector with conical-cylindrical mixing chamber 

   Author: Sliusenko, Andrii; Ponomarenko, Vitalii; Forostiuk, Inna
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2021)
   In the paper, the hydrodynamics of the liquid-gas mixture in the mixing chamber of the ejectors at different spatial positions was analyzed and the comparative study of such ejectors was carried out. It was found that a ...
  • Waveguide bandpass filters with attenuation of higher-order passbands 

   Author: Menzel, Wolfgang; Macháč, Jan
   (IEEE, 1993-09)
   A new method is proposed to provide additional attenuation to higher-order passbands of metal waveguide bandpass filters. To this end, shunt waveguide sections with cut-off frequencies are included into the filter structure. ...
  • Weakly Ordered A-Commutative Partial Groups of Linear Operators Densely Defined on Hilbert Space 

   Author: Janda , Jirí
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   The notion of a generalized effect algebra is presented as a generalization of effect algebra for an algebraic description of the structure of the set of all positive linear operators densely defined on a Hilbert space ...