Now showing items 41131-41150 of 45313

  • Vyhodnocení ventrikulární repolarizace pomocí EKG povrchového mapování 

   Author: Mlejnecká Adéla; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Švehlíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Multikanálové mapování získalo v posledních letech svou nezastupitelnou hodnotu ve včasné diagnostice vzniku arytmií. Problematickou záleţitostí v pouţívání této metody je náročnost zpracování a vyhodnocení získaných dat, ...
  • Vyhodnocení veřejných zakázek dálničních staveb 

   Author: Bína František; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení vlastností prohlížečů 3D modelů 

   Author: Nulíček Lukáš; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá problematikou vizualizace digitálních 3D modelů a scenérií, která se vyskytuje v různých odvětvích lidské činnosti. Hlavním přínosem této práce je srovnání pečlivě vybraných prohlížečů 3D objektů dle ...
  • Vyhodnocení vlivu časově proměnlivé půdní struktury na formování odtoku z experimentálního povodí Nučice 

   Author: Kubíček Jaroslav; Supervisor: Zumr David; Opponent: Žlábek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vyhodnocení vlivu neurofeedbacku na změnu elektrické aktivity mozkové činnosti 

   Author: Ivana Chrtková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Neurofeedback je neinvazivní terapeutická metoda sloužící k samoregulaci mozko-vé aktivity. Tato neuromodulační technika nám poskytuje okamžitou informaci o naší mozkové činnosti prostřednictvím zpětné vazby ve formě ...
  • Vyhodnocení vlivu vegetace na vodní erozi 

   Author: Vláčilová Markéta; Supervisor: David Václav; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vyhodnocení vodního režimu kambizemě v experimentálním povodí. 

   Author: Jankovec Jakub; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

   Author: Sedlmaierová Pavlína; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...
  • Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště 

   Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde ...
  • Vyhodnocení vybraných monitorovacích kampaní z hlediska požadavků WAPUG na kalibraci srážko-odtokových modelů 

   Author: Kořínek Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky 

   Author: Březinová Barbora; Supervisor: Zatloukal Michal; Opponent: Burget Pavel
   Cílem diplomové práce je seznámení s komunikačním standardem PROFINET, který se v současnosti používá především v oblasti automatizace, jeho současným využitím v lékařské technice a návrhem jeho dalšího možného použití v ...
  • Vyhodnocení využití BIM pro výstavbové projekty malého rozsahu 

   Author: Strnadl Martin; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-09)
   Předmětem diplomové práce je ukázat výhody technologie BIM pro stavební projekty. V úvodní části je ve stručnosti vysvětlen pojem informačního modelování budovy. V dalších částech se autor zaměřuje hlavně na zhodnocení ...
  • Vyhodnocení využití nových technologií lokalizace a navádění stavebních strojů pro zemní práce 

   Author: Przeczek Jakub; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Zemní práce představují nemalou finanční položku u většiny staveb. Jsou ve velké míře vykonávány stavebními stroji. Právě strojní práce tvoří u zemních prací velkou část jejich celkových nákladů. Obsahem diplomové práce ...
  • Vyhodnocení XPath dotazů s použitím zásobníkového automatu 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení zařízení pro měření obsahu tuku v těle pro domácí použití 

   Author: Hadáčková Lucie; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení zavedení inovačního produktu "Chytré auto" od T-mobile na trh 

   Author: Monika Boháčová; Supervisor: Pilík Michal; Opponent: Bejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je představení zavedení produktové inovace. Na praktickém příkladu inovačního produktu Chytré auto od společnosti T-Mobile je ukázáno, jak konkrétní společnost zaváděla produkt na trh a jakými fázemi ...
  • Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a projektového managementu 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Černý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor zpohledu facility managementu a projektového managementu. Teoretická část se zabývá tématy facility managementu a projektového managementu se ...
  • Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy 

   Author: Říha Tomáš; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce "Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy" je zpracování podnikatelského plánu a vyhodnocení záměru na rozšíření reálného podniku o srubové stavby. Tato práce je rozdělena na tři části. ...
  • Vyhodnocení změn EEG po transkraniální stimulaci střídavým proudem 

   Author: Jakub Svoboda; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Výzkum modulace mozkové aktivity pomocí elektrického proudu je v posledních desetiletích stále populárnější. Techniky mozkové stimulace mají řadu slibných aplikací v terapii nebo neurovědách. V této práci zkoumáme účinky ...
  • Vyhodnocení změn v projektu 

   Author: Kraus Vladimír; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vyhodnocením změn v projektu vybrané technologické stavby. V úvodní části jsou definovány základní pojmy týkající se projektu, dodavatelských systémů, změn v projektu a je zde představen vybraný projekt. V ...