Now showing items 3123-3142 of 33948

  • BUDOVA INSTITUTU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 

   Author: Štajgl Kamil; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BUDOVA KNIHOVNY SE STUDOVNOU NA ŠPITÁLSKÉM BASTIONU Č.8 V PRAZE, POHOŘELEC 

   Author: Sytilina Elizaveta; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Budova Lesní správy, Horní Maršov 

   Author: Lennerová Hana; Supervisor: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budova muzea 

   Author: Křemen Jiří; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Budova Nový Špejchar, Praha 

   Author: Zvelebil Dominik; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Sedláková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Navžený objekt je bytový dům na ulici Milady Horákové. Budova je umístěna na křižovatce zvané Špejchar. Objekt má 2 podzemní podlaží pro garáže a 6 nadzemních podlaží pro bydlení. Podlaží jsou propojena jedním komunikačním ...
  • Budova polikliniky v Králově Dvoře 

   Author: Šteidl Adam; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Budova Právnické fakulty, Praha 5 - Jinonice 

   Author: Macar Pavel; Supervisor: Kvíz Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BUDOVA RADNICE PRAHY 10 

   Author: Plašil Martin; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Budova rektorátu ČVUT v Praze 

   Author: Ševců Jan; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budova se zavěšeným skeletem 

   Author: Kortus František; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Budova školy v Praze 7 

   Author: Pagáčová Andrea; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovice. Návrh navazuje na urbanistické řešení území Holešovic v předdiplomním projektu. V současnosti škola sídlí v budově z roku 1884 společně ...
  • Budova univerzity 

   Author: Touš Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budova vysoké školy (Thákurova 9) 

   Author: Švach Štěpán; Supervisor: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budování klimatu školy 

   Author: Kerečaninová Zuzana; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budování politiky rovných příležitostí a work-life balance 

   Author: Trojanová Hana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Budování vztahů se zákazníky ve specifickém prostředí lékáren 

   Author: Nahodil Jiří; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Budovy obecného úradu a občianskej vybavenosti v Tuchoměřicích 

   Author: Filus Oliver; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom budov obecného úradu a občianskej vybavenosti v novom centre obce Tuchoměřice. Návrh dotvára obec v jej ťažisku a je súčasťou nového centrálneho spoločensko-kultúrneho priestoru - návsi, ...
  • Budovy obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích 

   Author: Pacáková Simona; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomové práce je studie a projektová dokumentace návrhu budov obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt zabývající se návrhem nové návsi a budov občanské ...
  • Budovy s téměř nulovou potřebou energie 

   Author: Bartoš Ondřej; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
   Bakalářská práce se zabývá studií a následným návrhem budovy s téměř nulovou potřebou energie. Je řešena pro dva výpočtové modely a tři normované hodnoty součinitele prostupu tepla. Práce zkoumá potřebu tepla na vytápění ...
  • Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s téměř nulovou spotřebou energie a je řešena pro dvě varianty domu, pro dům z tvárnic a dřevostavbu, tedy pro těžkou a lehkou konstrukci. Práce obsahuje jak problematiku potřeby ...