Now showing items 30577-30596 of 36775

  • Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS 

   Author: Zorek Matěj; Supervisor: Škvára Vít; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V této bakalářské práci se zabýváme metodami strojového učení, které využíváme ke klasifikaci stavů plazmatu v tokamaku COMPASS. Nejdříve jsme vysvětlili signál H, pojem plazma a popsali stavy, ve kterých se může vyskytovat. ...
  • Těžké kovy v sedimentech pražských drobných vodních toků 

   Author: Hoskovcová Petra; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Doležalová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Těžký dřevěný skelet - hasičská zbrojnice 

   Author: Kareš Jan; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Těžký skelet 

   Author: Ondřej Jakub; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Author: Jurečka Jiří; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
  • TGC2 - Prašný most 

   Author: Cach Ladislav; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • THE AHARONOVBOHM HAMILTONIAN WITH TWO VORTICES REVISITED 

   Author: Košťáková , Petra; Stovicek , Pavel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   We consider an invariant quantum Hamiltonian H = −ΔLB + V in the L2 space based on a Riemannian manifold ˜M with a discrete symmetry group Γ. To any unitary representation Λ of Γ one can relate another operator on M = ˜M ...
  • THE ANALYSIS OF IMAGES IN NPOINT GRAVITATIONAL LENS BY METHODS OF ALGEBRAIC GEOMETRY 

   Author: Kotvytskiy , Albert; Bronza , Semen; Shablenko , Vladimir
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This paper is devoted to the study of images in N-point gravitational lenses by methods of algebraic geometry. In the beginning, we carefully define images in algebraic terms. Based on the definition, we show that in this ...
  • The analysis of strategy for sustainable construction as a way to improve performance of Czech construction industry 

   Author: Miňovský Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • The analysis of the timber roofs of the Loreta in Prague 

   Author: Nela Bledian; Supervisor: Bláha Jiří; Opponent: Krušinský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Pražská Loreta je pozoruhodnou kulturní památkou, významným barokním poutním místem s podmanivou historií. Za hlavním průčelím, které je velkolepým dílem slavných Dientzenhoferů, je skryto nádvoří s kopii Svaté chýše, ...
  • The application of industrial robots in concrete formwork fabrication 

   Author: Danila Fakhri; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Kovářík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavní cíl této práce je popsání procesů navrhování, modelovaní, výroby a opracovaní bednění pro tvarově složité betonové prvky při aplikaci několika sofistikovaných softwarů a technologií. Také tato práce obsahuje přehled ...
  • The Asymptotic Properties of Turbulent Solutions to the NavierStokes Equations 

   Author: Skalák , Zdenek
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   In this paper we study the large time behavior of solutions to the Navier-Stokes equations. We present a brief survey of results concerning energy decay, and discuss a related phenomenon of the large time energy concentration ...
  • THE CHARACTERIZATION OF ANODIC OXIDE LAYERS ON SELECTED BIOCOMPATIBLE TITANIUM ALLOYS 

   Author: Krčil , Jan; Mára , Vladimír; Krum , Stanislav; Sobotová , Jana
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   Oxide layers on titanium alloy surfaces have an influence on bio-compatibility and corrosion resistance. In order to improve them, properties of oxide layers are examined. The oxide layer can be prepared by different methods ...
  • The Construction of the Fast Resistive Bolometer for a SXR Measurement on the GIT12 Facility 

   Author: Cikhardt , Jakub; Klír , Daniel; Kubeš , Pavel; Kravárik , Josef; Rezác , Karel; Šíla , Ondrej; Shishlov , Alexander V.; Labetsky , Alexey Yu.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   A lot of kinds of instruments are used for the SXR measurement at pulsed power facilities, but most of them are difficult to calibrate absolutely. For the determination of the energy of SXR radiated by the discharge on ...
  • THE COUPLEDCLUSTER APPROACH TO QUANTUM MANYBODY PROBLEM IN A THREEHILBERTSPACE REINTERPRETATION 

   Author: Bishop F., Raymond; Znojil , Miloslav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   The quantum many-body bound-state problem in its computationally successful coupled cluster method (CCM) representation is reconsidered. In conventional practice one factorizes the groundstate wave functions |Ψ) = eS |Φ) ...
  • The Czech Contribution to Future Large XRay Astronomy Telescopes: Recent Progress 

   Author: Hudec , René; Pína , Ladislav; Inneman , Adolf; Černá , Daniela; Maršíková , Veronika; Tichý , Vladimír; Míka , Martin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   We briefly review the recent status of the Czech contribution to future space X-ray astronomy missions with emphasis on the development of new technologies and test samples of X-ray mirrors with precise surfaces based on ...
  • The Depfet Particle Detector Systems and Their Characterization 

   Author: Scheirich, Ján; Supervisor: Husák, Miroslav; Kodyš, Peter
   (2012-12-04)
  • The Distributed Oscillator at 4 GHz 

   Author: Divina, Lukáš; Škvor, Zbyněk
   (IEEE, 1998-12)
   This paper describes the design and experimental verification of a tunable oscillator based on a microwave distributed amplifier. The oscillator met design expectations, being capable of continuous tuning over the range ...
  • THE EFFECT OF ADDING HYDROGEN ON THE PERFORMANCE AND THE CYCLIC VARIABILITY OF A SPARK IGNITION ENGINE POWERED BY NATURAL GAS 

   Author: Chríbik , Andrej; Polóni , Marián; Lach , Ján; Ragan , Branislav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   This paper deals with the influence of blending hydrogen (from 0 to 50% vol.) on the parameters and the cyclic variability of a Lombardini LGW702 combustion engine powered by natural gas. The experimental measurements were ...
  • THE EFFECT OF DIFFERENT FORMS OF OXYGEN ON PROPERTIES OF BETA TITANIUM ALLOYS 

   Author: Málek , Jaroslav; Hnilica , František; Bartáková , Sonia; Míka , Patrik; Veselý , Jaroslav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   The beta-titanium alloys are widely used in many applications (medicine, aerospace industry etc.) due to their superior properties, such as corrosion resistance, biocompatibility and high strength to weight ratio. One of ...