Now showing items 30577-30596 of 33948

  • Voronoiovské a delonovské dláždění roviny 

   Author: Flusser Martin; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vortex Structures Generated by Plasma Actuator 

   Author: Procházka Pavel; Supervisor: Uruba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-30)
  • Vozidlová testovací platforma 

   Author: Zeman Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   Tato práce si klade za cíl návrh struktury a implementaci programového vybavení pro testovací platformu vozidlových komunikačních standardů. Náplň se skládá z vývoje obslužné aplikace pro platformu PC Windows. Další součástí ...
  • Vozidlový čtyřválcový dvoustupňově přeplňovaný zážehový motor (2 turbodmychadla) 

   Author: Novák Lukáš; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Vplyv nových brúsiacich materiálov na obrábací proces 

   Author: Jusko Ondrej; Supervisor: Holešovský František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-22)
  • Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu 

   Author: Kollárová Mária; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca ...
  • VR and HCI Labs at the Czech Technical University in Prague 

   Author: Berka, Roman; Bittner, Jiří; Slavík, Pavel
   (Brazilian Computer Society - SBC, 2011)
   This paper describes the mission, objectives, and research directions of the Department of Computer Graphics and Interaction of the Czech Technical University in Prague. It also gives a brief overview of the running research ...
  • VR prohlídka koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau 

   Author: Onder Matej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Zápotocký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá postupom vypracovania virtuálneho koncentračného tábora v Osvienčime a vytvorením scén, ktoré sú do tohoto sveta zasadené, a ktoré majú užívateľovi pomôcť sa do tohoto sveta ponoriť. Práca ...
  • VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy 

   Author: Moravenov Jordan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem nazval "Průvodce ...
  • Vrozená dysplázie pately z pohledu fyzioterapie 

   Author: Faistaver Šimon; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Námětem bakalářské práce je kazuistika pacienta s diagnózou vrozené dysplazie patelly se zaměřením na konzervativní léčbu a možnosti fyzioterapie. Teoretická část práce obsahuje základní anatomické poznatky kolenního kloubu ...
  • Vrozené vývojové vady - možnosti laboratorního screeningu v 1. a 2. trimestru těhotenství 

   Author: Matějková Michaela; Supervisor: Fialová Lenka; Opponent: Kotlas Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi laboratorního screeningu vrozených vývojových vad. Cílem práce je podat přehled o tom, co je vrozená vada, o screeningu v prvním a druhém trimestru těhotenství a o biochemických markerech, ...
  • Vrozené vývojové vady hlezna v dětském věku 

   Author: Cízová Ivana; Supervisor: Turzík Vladimír; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Author: Kourek Pavel; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
  • Vršovice Kavkazská 

   Author: Menšík Jakub; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • VRŠOVICKÁ PROLUKA (KRYMSKÁ - MOSKEVSKÁ) 

   Author: Nováková Magdalena; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VŘÍDELNÍ KOLONÁDA V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Janů Jana; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Polony Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tématem diplomního projektu je návrh nové Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Projekt vznikl, jako reakce na aktuální dění a stav dnešní Vřídelní kolonády. Práce vychází z předpokladu vyhlášení architektonické soutěže a ...
  • VŘÍDELNÍ KOLONÁDA V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Míšková Markéta; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kropp Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce se zabývá novou podobou Vřídelní kolonády v Karlových Varech.Obsahem práce je architektonická studie Vřídelní kolonády a přidružených provozů. Práce vznikla jako reakce na připravovanou architektonickou soutěž .
  • VST implementace strukturálního modelu HRTF 

   Author: Havel Adam; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vstřikovací zařízení pro plynná paliva použitá pro kogenerační jednotku 

   Author: Hor David; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím zařízením spalovacích motorů pro kapalná i plynná paliva. V první části práce je zpracována rešerše paliv pro spalovací motory, přípravy směsi, regulace dávky paliva a systémů na ...
  • Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru 

   Author: Gattermayer Josef; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Schill Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   The Clondike - CLuster Of Non-Dedicated Interoperating KErnels - is a long term research project of a non-dedicated cluster architecture at the Faculty of Information Technology of CTU in Prague. The thesis deals with its ...