Zobrazují se záznamy 30577-30596 z 33621

  • Vyšší harmonické v trakčních napájecích soustavách 

   Autor: Rypar Jakub; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Vybíralík František
   Problematika analýzy vyšších harmonických v rozvodnách měnírenských distribučních transformoven pro systém metra nebyla doposud řešena z hlediska procentuálního zastoupení jednotlivých složek, proto jsem se rozhodl tuto ...
  • Vytápěná a větrání rodinného domu 

   Autor: Zábranská Aneta; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Zvelebil David; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Čedík Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je ve své první části zaměřena na zpracování studie na téma chlazení administrativní budovy. Tato část obsahuje varianty řešení vytápění a chlazení administrativních budov, schéma zvoleného systému chlazení, ...
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Račáková Michaela; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou ...
  • Vytápění a chlazení bazénové haly 

   Autor: Bartoš Jan; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a energetická náročnost mateřské školy 

   Autor: Kubrichtová Kateřina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vytápění pro provedení stavby a energetickou náročností mateřské školy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimální otopné soustavy v mateřské škole pro zajištění tepelné ...
  • Vytápění a energetická náročnost penzionu 

   Autor: Morávková Nicole; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a energetická náročnost polyfunkčního domu 

   Autor: Krejza Martin; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a energetická náročnost rodinného domu 

   Autor: Fišerová Iveta; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a energetické zhodnocení bytového domu 

   Autor: Červinka Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování projektu vytápění bytového domu z poloviny 19. století, který je od roku 2002 v důsledku povodní neobydlený. Podkladem pro zpracování práce je projektová dokumentace na rekonstrukci ...
  • Vytápění a ohřev teplé vody v bytovém domě 

   Autor: Košč Peter; Vedoucí práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vytápění a PENB v objektu ČSPH 

   Autor: Zelinková Veronika; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění ve stávající budově, kde je obchod, restaurace a hygienická zázemí. Tato budova je součástí areálu čerpací stanice pohonných hmot. Pro výpočet tepelných ztrát byl použit program ...
  • Vytápění a příprava teplé vody pro horský hotel s využitím biomasy 

   Autor: Ledecký Ondřej; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vytápění a vduchotechnika polyfunkčního domu ve Vsetíně 

   Autor: Řízková Monika; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Louda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce o dvou hlavních částech je projektová dokumentace polyfunkčního domu ve Vsetíně. Cílem první části je navrhnout rozšířenou dokumentaci pro stavební povolení projektu vzduchotechniky. Tato část obsahuje ...
  • Vytápění a větrání administrativní budovy 

   Autor: Potschová Ivana; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Vytápění a větrání administrativní budovy 

   Autor: Dupal Štěpán; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním administrativní budovy. Jedná se o dvou podlažní objekt o půdorysné ploše cca 660 m2. V objektu se nachází kanceláře, výstavní prostory, přednášková místnost a sociální zázemí ...
  • Vytápění a větrání budovy sportovního klubu 

   Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro vytápění a větrání do již existující budovy zázemí sportovního klubu v Praze. Cílem výpočtové části bylo navrhnout komplexní systém, který zajistí vytápění a větrání ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Autor: Kůželová Michaela; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Autor: Koltakova Anastasiia; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi větrání obytných budov. Jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Pro vybraný bytový dům je navržen koncepční návrh vzduchotechniky a jeho hodnocení.