Now showing items 2928-2947 of 36767

  • Autorský nástroj pro mapování obrazových dat na 3D objekty 

   Author: Plocová Martina; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Autorský nástroj pro projektivní zobrazování na fasády budov 

   Author: Kolací Martin; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autosalon 

   Author: Kaller Vítězslav; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autosalon Chevrolet 

   Author: Štěpnička Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Autosalon Citroen 

   Author: Holá Kristýna; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem této bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce autosalonu a navazující haly firmy Citroen. Cílem je návrh a posouzení ocelových prvků objektu a významných detailů. Část objektu, která je navrhovaná jako autosalon, ...
  • Autosalon České Budějovice 

   Author: Prokeš Martin; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Autosalon Poděbrady 

   Author: Kříž Pavel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autosalon Škoda 

   Author: Kholmetska Ielizaveta; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Autosalon Škoda 

   Author: Kočka Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Autosalon Škoda 

   Author: Možný Antonín; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Autosalon Škoda Auto 

   Author: Slatinka Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

   Author: Zdražilová Michaela; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
  • Autosalon Škoda v Praze 

   Author: Hanuš Jaroslav; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce autosalonu Škoda, nacházející se v Praze. Součástí návrhu je vypracování statického výpočtu, technické zprávy a dispozičních výkresů včetně výkresů hlavních detailů pro ...
  • Autosalon TIPA F 

   Author: Hrdlička David; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Autosalon v Mladé Boleslavi 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autosalon v Plzni 

   Author: Schwarz Ivo; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Autosalon v Příbrami 

   Author: Čapek Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Autosalon, Louny 

   Author: Musil Luboš; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
  • Autosalón 

   Author: Filip Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Autosalón - dřevěná konstrukce 

   Author: Marková Lucie; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)