Now showing items 27364-27383 of 33948

  • Systém pro detekci vybraných fyziologických stavů pacientů přeložených z následné intenzivní péče do domácí péče 

   Author: Ježek Lukáš; Supervisor: Kučera Lukáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Systém pro detekci vybraných fyziologických stavů pacientů přeložených z následné intenzivní péče do domácí péče 

   Author: Ježek Lukáš; Supervisor: Kučera Lukáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Tato diplomovápráce se zabývá monitoringem pacientů, kteří budou přeloženi z oddělení NIP (následné intenzivní péče) do domácí péče. O pacienta, jenž je trvale upoután na lůžko, se bude starat jeden z členů rodiny v kombinaci ...
  • Systém pro digitalní předávku práce 

   Author: Hajrapetjan Armen; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém pro distribuci statických zdrojů urychlující načítání webových aplikací 

   Author: Mátl Luboš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro dlouhodobé sledování zdravotního stavu 

   Author: Palečková Alena; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Krajča Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro doplňování kódu v systému Pharo 

   Author: Komárek Lukáš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Automatické doplňování kódu je funkce, v rámci které se program snaží před-povědět, co uživatel chce napsat, a poskytuje tomuto uživateli schopnost nechat program doplnit části kódu za něj. Automatické doplňování kódu je ...
  • Systém pro doporučení tanečního stylu 

   Author: Dejmek Tomáš; Supervisor: Pulc Petr; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   V této práci se zabýváme rozpoznáváním tanečních stylů z hudebních nahrávek. Představíme si základní rysy standardních i latinskoamerických tanců, které následně budeme hledat v signálu nahrávky. Poměrně značnou část jsme ...
  • Systém pro doporučování založený na metodách pro extrakci znalostí z textu 

   Author: Lupták Radovan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Háva Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Systém pro dynamickou kultivaci planárních receluarizovaných struktur na perikardu s řízenou mechanickou zátěží 

   Author: Muftiev Rasim; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Decellularized pericardium seeded with adipose tissue-derived stem cells (ASCs) and human
  • Systém pro dynamickou stavbu rozvržení webových portálů 

   Author: Martinec Josef; Supervisor: Žikovský Pavel; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro dynamometrická měření 

   Author: Tejkl Leoš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem bakalárská práce je navrhnout a sestavit dynamometrick˝ systém promerení izometrické síly stisku ruky. Jedná se o elektronick˝ rucní dynamometr. V praxi se be?ne pou?ívají mechanické rucní dynamometry, které ...
  • Systém pro evidenci hospitací v Ruby on Rails 

   Author: Turek Tomáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres 

   Author: Stejskalová Lenka; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou provozu jdoucího z podezřelých síťových adres a jejím rozdělováním těchto adres do skupin. Cílem práce je vytvořit systém pro evidování skupin podezřelých adres, které jsou hlášeny společně v ...
  • Systém pro evidenci zákaznických požadavků 

   Author: Ruschka Vojtěch; Supervisor: Kačer Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Systém pro generování konfiguračních souborů 

   Author: Ehrenberger Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro generování umělé aplikace pro testovací účely 

   Author: Löwinger Lukáš; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude vytvářet umělou webovou aplikaci, jež bude sloužit k porovnávání účinnosti různých testovacích technik. Vyhodnocení účinnosti testovací techniky ...
  • Systém pro hodnocení držení těla 

   Author: Petrov Cornil Igorevich; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Proper posture does not only display confidence and stature, but is a sign of well-being in general. For healthy people, maintaining improper posture poses many health risks, including spinal misalignment, deformation of ...
  • Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.0 - rozhraní pro úvazkáře a učitele 

   Author: Štefan Jakub; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.2 

   Author: Resch Milan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se venuje informacnímu systému Podpora tvorby ucitelských úvazku, který slouží pro merení pedagogického výkonu na Fakulte informacních technologií CVUT v Praze. Pri práci byly provedeno nekolik úprav ...
  • Systém pro hromadnou správu programového vybavení robotů 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením systému pro správu robotů NAO, linuxových zařízení a vývojových desek Arduino. Navržený systém je schopný spouštět aplikace na zařízeních, vytvářet zálohy zařízení, restart zařízení, ...