Zobrazují se záznamy 27364-27383 z 33617

  • Škálovatelnost mailového serveru Axigen pod různými hypervizory 

   Autor: Fortin Petr; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zaměřuje na porovnání výkonu hypevizorů při provozování aplikace mailového serveru Axigen. Text obsahuje přehled přístupů k virtualizaci, přehled použitých hypervizorů a jejich vlastností, rešerši nástrojů pro ...
  • Škálovatelnost prediktivních modelů 

   Autor: Frýda Tomáš; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce má dva hlavní cíle - (1) paralelizovat FAKE GAME integrací do open source frameworku H2O, zaměřeného na strojové učení, a (2) hodnocení anytime vlastností algoritmů strojového učení a vlivu optimalizace ...
  • Škáry a ich vplyv na difúziu vodnej pary 

   Autor: Hybenová Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Škoda autosalon 

   Autor: Janda Jaroslav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu nosné ocelové konstrukce Škoda autosalonu. Objekt je rozdělen na dvě části, a to na část výstavní, a část servisní. Hlavním nosným prvkem objektu je obloukový příhradový ...
  • Škola a společnost 

   Autor: Kovařík Petr; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá problémy výchovy a vzdělávání mladých dospělých odsouzených nacházejících se ve výkonu trestu odnětí svobody. Vychází ze současných poznatků penologie, speciální pedagogiky, psychologie a sociologie. ...
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Kupec Michael; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Bambas Jaroslav; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Bujárek Milan; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Ležal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Buřvalová Marie; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Šimůnková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Řeháková Barbora; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Sadílková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Marková Barbora; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Škola a životní prostředí 

   Autor: Polanský Lukáš; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předložená práce je zaměřena na téma "Škola a životní prostředí". Hlavní cíl této práce spočívá v provedení empirického šetření na několika středních školách a následný rozbor výsledků, jejich zhodnocení, analýza a navržené ...
  • Škola architektury 

   Autor: Křížová Anna; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Loukotová Regina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Podkladem pro projekt je studie, zpracovávaná na novou budovu architektury v dejvickém kampusu vysokých škol v zimním semestru 2015/2016. Cílem je její zpodrobnění a rozvedení této studie.
  • ŠKOLA ARCHITEKTURY S CENTREM ARCHITEKTURY 

   Autor: Junková Ivona; Vedoucí práce: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Škola nových medií Jedličkova ústavu 

   Autor: Sztachová Martina; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-10)
  • ŠKOLA PRO NOVÁ MEDIA, JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY, PRAHA 

   Autor: Vobrubová Věra; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • ŠKOLA PRO NOVÁ MÉDIA, PRAHA 

   Autor: Kratochvílová Eva; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Škola umění, Nitra, SR 

   Autor: Bouška Robert; Vedoucí práce: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Škola v Bhútánu 

   Autor: Muchová Natálie; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Knap Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá stavbou školy v odlišných přírodních a kulturních podmínkách. Stručná teorie vede k zamyšlení nad výběrem vhodných materiálů a dispozic, z níž vychází projekt školy zabývající se konstrukčním a ...
  • ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ 

   Autor: Ženožička Ondřej; Vedoucí práce: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)