Zobrazují se záznamy 2474-2493 z 33617

  • Automatická analýza davu ve videosekvencích 

   Autor: Wagner Libor; Vedoucí práce: Líbal Vít; Oponent práce: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Automatická analýza dlouhodobých EEG signálů 

   Autor: Gerla Václav; Vedoucí práce: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Automatická analýza efektivity Pay-Per-Click reklamních kampaní 

   Autor: Ličko Michal; Vedoucí práce: Lašek Ivo; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatická analýza grafického uživatelského rozhraní aplikace 

   Autor: Fouček Martin; Vedoucí práce: Hanzl Filip; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu 

   Autor: Zach Lukáš; Vedoucí práce: Chudáček Václav; Oponent práce: Koucký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatická analýza nahlášených bezpečnostních incidentů 

   Autor: Plánský Adam; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Detekční systémy na počítačových sítích detekují více bezpečnostních událostí, než je možné zpracovat manuálně. Tato práce se zabývá snížením počtu těchto bezpečnostních událostí, což pomůže bezpečnostním týmům se zpracováním ...
  • Automatická analýza poruch řeči u neurodegenerativních onemocnění 

   Autor: Hlavnička Jan; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Jech Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Biomarkery získané automatickou analýzou hlasu se těší rostoucímu zájmu logopedů i neurologů v souvislosti s možností rozšířit dosud značně limitovaná neinvazivní měření motorických poruch řeči způsobených neurodegenerativními ...
  • Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému 

   Autor: Kočí Karel; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Hurák Zdeněk
   Jádro operačního systému Linux obsahuje mnoho různých subsystémů a ovladačů pro zařízení. Před překladem ze zdrojových kódů se vybírá, které subsystémy a ovladače mají být zahrnuty, tzv. konfiguruje se. Jeho konfigurace ...
  • Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih 

   Autor: Chalupník Vitalij; Vedoucí práce: Chum Ondřej; Oponent práce: Zitová Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

   Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...
  • Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů 

   Autor: Zamouřil Jakub; Vedoucí práce: Wild Jiří; Oponent práce: Spilka Jiří
   Před analýzou mikroEEG záznamů zachycených mikroelektrodami při hloubkové mozkové stimulaci je nutné oddělit signál od šumu, tedy detekovat v záznamu akční potenciály neuronů, které jsou dále tříděny a zpracovávány. ...
  • Automatická detekce artefaktů v EEG signálech 

   Autor: Cháberová Jana; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech 

   Autor: Grubhoffer Tomáš; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Janča Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce popisuje algoritmus pro detekci artefaktů v mikro EEG signálech (MER), které se používají pro lokalizaci jader v mozku užívanou při hluboké mozkové stimulaci (DBS) pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Představujeme ...
  • Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech 

   Autor: Grubhoffer Tomáš; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Janča Radek
  • Automatická detekce fyziologických událostí ve spánku 

   Autor: Bartoň Martin; Vedoucí práce: Piorecká Václava; Oponent práce: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Spánek je velice důležitá součást našeho života. Existuje však mnoho poruch spánku, které vedou ke spánkové deprivaci. K poruchám spánku patří například spánková apnoe. Tato porucha se vyšetřuje polysomnografem ve spánkové ...
  • Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů 

   Autor: Šuster Filip; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá implementací sady modulů pro detekci podezřelého sí- ťového provozu pomocí veřejných blacklistů. Kromě základní detekce, která spočívá v nahlášení všech síťových toků, umožňují vytvořené moduly sledovat ...
  • Automatická detekce pupily v obraze 

   Autor: Erlebach Jonáš; Vedoucí práce: Doležal Jaromír; Oponent práce: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce popisuje detekci zornice v obraze pro aplikaci při detekci očních pohybu. Jedná se o nalezení zornice v obraze z kamery, která sleduje oko. Práce se zabývá metodami zpracování obrazu užívanými k detekci ...
  • Automatická detekce spánkové apnoe 

   Autor: Kahoun Jakub; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Bělehrad Miloš
   V této diplomové práci je zpracována možnost automatického hodnocení spánkových PSG záznamů. Konkrétně se zaměřuje na poruchy dýchání během spánku. K detekci těchto poruch byly navrženy různé algoritmy, které nepoužívají ...
  • Automatická identifikace nákladu v logistických systémech 

   Autor: Mirzayev Elvin; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Smutný Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatická instalace linuxového serveru a základní konfigurace služeb 

   Autor: Sekera Jakub; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práca je zameraná na to ako zjednodušiť a zefektívniť inštalácie a konfigurácie virtuálnych linuxových serverov postavených na distribúciach Ubuntu a Debian. Cieľom je to, aby celkový čas strávený pri inštalácií a následnej ...