Now showing items 2474-2493 of 33949

  • Autentizace uživatelů a správa rolí v prostředí fakultních aplikací 

   Author: Matuška Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

   Author: Čumrdová Anežka; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

   Author: Drhová Klára; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...
  • Autentizační mechanismy v heterogenních sítích 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   Tato diplomová práce zkoumá spolupráci autentizačních mechanismů v rozsáhlých počítačových sítích. Jsou prozkoumány a zdokumentovány i možnosti využití stávající infrastruktury pracovišť ČVUT a vydána sada doporučení pro ...
  • Autentizovaný přístup do lokální sítě 

   Author: Hubina Viktor; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions 

   Author: Zelinka T.; Jeřábek M.; Lokaj Z.
   (IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2014)
   Paper presents telecommunications security issues with dynamically changing networking. Paper also presents performance indicators of authentication as an integral part of the approach to non-public information. Expected ...
  • Authoring nástroj pro multi-dotykové stoly 

   Author: Balíková Pavla; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Autíčko II 

   Author: Štěpánek Filip; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Autíčko II - Firmware 

   Author: Kokorev Igor; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autoalarm s GPS a GSM modulem 

   Author: Ploužek Tomáš; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autoalarm s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací 

   Author: Prokop Filip; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Hovorka Jan
   Tato práce pojednává o návrhu a realizaci autoalarmu s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací. Základem návrhu, je analýza trhu, podle které se snažím nabídnout zařízení, jež by splňovala kritéria využitelná v praxi. Cílovou ...
  • Autobus MHD 

   Author: Bílková Tereza; Supervisor: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Autobusové a vlakové nádraží Florenc 

   Author: Bretšnajdrová Markéta; Supervisor: Čajka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav 

   Author: Maďar Jakub; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Ullmann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov ...
  • Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav 

   Author: Maďar Jakub; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov ...
  • Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce 

   Author: Metelka Stanislav; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace ...
  • Autobusové nádraží Žatec 

   Author: Wied Petr; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Langr Nebeská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Autobusové nádraží Žatec" je identifikace a analýza problémů stávajícího uspořádání autobusového terminálu ve městě Žatec. Původní terminál v roce 2015 prošel rekonstrukcí, jejíž výsledek bude ...
  • AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, ZLÍN 

   Author: Nášelová Michaela; Supervisor: Sitta Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Autobusové terminály pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

   Author: Pospíchalová Markéta; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)