Now showing items 15536-15555 of 48886

  • Kvazioptické systémy uvnitř budov 

   Author: Souček Miroslav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Mikas Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvaziresonanční zdroj 

   Author: Bém Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Author: Barcalová Lucie; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kvíz - státní rozpočet 

   Author: Vojtěch Sillik; Supervisor: Evan Tomáš; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem této práce je tvorba kvízové aplikace pro simulaci státního rozpočtu. Při tvorbě analyzuji současný stav řešení a provádím průzkum vhodných dostupných technologií pro implementaci. Následně provádím návrh uživatelského ...
  • Kvízová aplikace s automatizovanou podporou generování otázek 

   Author: Matěj Bárta; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Šulc Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Výstupem bakalářské práce je kvízová mobilní aplikace pro platformu iOS s možností generování otázek. Ty se sestavují z obrázku a odpovědí. Uživatelé mají možnost vytvářet sady otázek jak manuálně, tak generováním, které ...
  • Kyberbezpečnost – rizika komunikace na síti 

   Author: Kristýna Michalková; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tématem bakalářská práce je kybernetická bezpečnost a rizika komunikace na síti. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části je vymezen pojem internet a sociální sítě, v této kapitole je ...
  • Kyberbezpečnost-rizika komunikace na síti 

   Author: Lucie Švarcová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   V této bakalářské práci zaměřené na studenty středních škol se zabývám kyberbezpečností v souvislosti s aktivním užíváním sociálních sítí. Zajímala jsem se nejenom o rozsah znalostí studentů, ale také o jejich připravenost ...
  • Kyberfyzikální bezpečnost pseudosatelitů 

   Author: Filip Bělohlávek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice kyberfyzikální bezpečnosti stratosferických pseudosatelitů (HAPS). HAPS zde figuruje jako zástupce tzv. kyberfyzikálních systémů, tedy systémů, které spojují fyzický svět se ...
  • Kybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékaře 

   Author: Zoul Jan; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Zdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem ...
  • Kybernetická bezpečnost a dopady zákona o kybernetické bezpečnosti na složky IZS 

   Author: Kulhánková Lucie; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   V současné době, kdy čím dál tím více dochází ke globalizaci společnosti, jsme všichni stále více ovlivňováni internetem. Význam a možnosti využívání informačních a komunikačních technologií v našem každodenním životě ...
  • Kybernetická bezpečnost chemického průmyslu v České republice 

   Author: Bernátek J.
   (Chemické Listy, 2020)
   Příspěvek pojednává o legislativních požadavcích a specificích kybernetické bezpečnosti v odvětví chemického průmyslu, včetně kritérií pro určování provozovatelů základní služby dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále ...
  • Kybernetická bezpečnost řepařského a cukrovarnického sektoru 

   Author: Bernátek J.
   (VUC Praha, 2019)
   Příspěvek pojednává o kybernetických rizicích pro řepařský a cukrovarnický průmysl. V případě cukrovarnického průmyslu představuje hlavní riziko napadení řídících kontrolních systémů škodlivým kódem finančně motivovaného ...
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Author: Řežábek Filip; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách 

   Author: Josef Bernátek; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Krulík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-24)
   Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická ...
  • Kybernetická bezpečnost z pohledu podnikové infrastruktury 

   Author: Petr Miženko; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kopřiva Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Kybernetická bezpečnost je přehlíženou nicméně velice důležitou součástí každé společnosti. Kybernetičtí zločinci neustále hledají cesty, jak se do síťové infrastruktury společnosti dostat a odcizit tajná a hodnotná data ...
  • Kybernetická kriminalita jako hrozba pro kritickou infrastrukturu ČR 

   Author: Tomáš Gacek; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky v kritické infrastruktuře ČR. S nárůstem informačních technologií roste i počet mimořádných událostí, které mohou být z hlediska informační bezpečnosti rizikové. Dochází ...
  • Kybernetické hrozby proti kritické informační infrastruktuře v ČR 

   Author: Michal Štusák; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Hromada Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je popis a analýza stavu kybernetických hrozeb v České republice se zaměřením na kritickou informační infrastrukturu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy kybernetické bezpečnosti a ...
  • Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky 

   Author: Dovrtěl Jan; Supervisor: Nečas Miroslav; Opponent: Šmíd Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Bakalářská práce "Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky" se zabývá Národním kybernetickým centrem, které vzniklo na základě přijetí usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011. ...
  • Kybernetické vozidlo 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy 

   Author: Zelenka David; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Salaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a ...