Zobrazují se záznamy 15080-15099 z 33621

  • Návrh skořepinové konstrukce zastřešení stadionu 

   Autor: Jurčíček Jan; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Návrh skořepinové mostní konstrukce nad tratí metra D 

   Autor: Linda Oldřich; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh služby pro podporu prodeje reklamy na sociálních sítích 

   Autor: Vaňo Martin; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cieľom této práce je automatizovať proces vyhľadávania vhodných kandidátov pre reklamu na sociálnych sieťach. Podstatou procesu vyhľadávania takýchto kandidátov je analýza užívateľov sociálnych sietí na základe ich profilu, ...
  • Návrh služeb v oblasti Facility managementu ve vybrané společnosti 

   Autor: Šarochová Jitka; Vedoucí práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Návrh směrového jasového analyzátoru 

   Autor: Gola Daniel; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout model směrového jasového analyzátoru pro měření směrových charakteristik osvětlení prostoru. Nejdříve je nutné analyzovat nabídku dostupných senzorů pro měření jasových poměrů ...
  • Návrh snížení energetické náročnosti provozu mateřské školy s možností instalace tepelného čerpadla 

   Autor: Helebrant Pavel; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh softwarového jádra pro auditní aplikace v civilním letectví 

   Autor: Franěk Jan; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Následující práce pojednává o návrhu softwarového auditního jádra, které je primárně určeno pro bezpečnostní audity v letectví, ale bude použitelné i v jiných oborech. Za jádro je považována část auditní aplikace přímo ...
  • Návrh softwaru pro podporu realizace dopravních průzkumů 

   Autor: Boyarkin Ivan; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Návrh softwaru pro podporu dopravních průzkumu" je zjištění způsobů získávání charakteristik dopravních proudu, analýza požadavků, které jsou kladeny na nástroje pro dopravní průzkumy a na základě ...
  • Návrh solárního systému v bytovém domě 

   Autor: Kočer Bohuslav; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh sond pro měření parametrů proudu vzduchu v gondole motoru letadla 

   Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Schmirler Michal; Oponent práce: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této práce je návrh sond pro měření parametrů proudění v gondole motoru letadla, které bude sloužit jako letová zkušebna pro potřeby Fakulty strojní ČVUT a firmy GE Aviation. V rešeršní části byly stručně shrnuty ...
  • NÁVRH SOUČÁSTI MOBILIÁŘE AREÁLU ČVUT 

   Autor: Černá Anna; Vedoucí práce: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh souhrnu ekonomických informací pro vrcholový management 

   Autor: Kavan Daniel; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Návrh speciálních hydraulických prvků 

   Autor: Škorpíková Terezie; Vedoucí práce: Kašpárek Miloš; Oponent práce: Kolínský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami při proudění ve speciálních hydraulických prvcích, Teslových ventilech. Teoretická část zahrnuje stručný úvod do problematiky hydraulických odporů a popis funkce Teslových ...
  • Návrh spirálového gravitačního dopravníku 

   Autor: Cink Petr; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálového gravitačního dopravníku pro dopravu pneumatik. Při návrhu bylo nutné brát zřetel na modulární řešení, technologičnost konstrukce s ohledem na výrobní prostředky a dodržení ...
  • Návrh spínaného napájecího zdroje pro průmyslové aplikace 

   Autor: Goncharov Mikhail; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kocur Zbyněk
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu izolovaných spínaných napájecích zdrojů pro účely aplikací v náročných provozních podmínkách. Pro realizaci zdroje byla vybrána izolovaná topologie flyback a kontrolér LT3758 ...
  • Návrh spínaného zdroje typu Buck pro 4-jádrový ARM procesor 

   Autor: Jelínek Martin; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Tláskal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh splaškové oddílné kanalizace a ČOV pro obec Lipina 

   Autor: Mičková Martina; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh spodní stavby z vodostavebního betonu - varianta vláknobeton 

   Autor: Kočí Martin; Vedoucí práce: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh spojité dvoutrámové konstrukce na obchvatu Náchoda 

   Autor: Vávrová Zuzana; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením konstrukce silničního mostu. Most se nachází na obchvatu Náchoda a jeho účelem je převést komunikaci nad biokoridorem. Jedná se o spojitou dvoutrámovou konstrukci. ...
  • Návrh společného IDS v Praze a Středočeském kraji 

   Autor: Sobota Matěj; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)