Now showing items 15080-15099 of 33948

  • Návrh praktických cvičení NDT personálu pro metodu Bond Testing 

   Author: Šácha Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Návrh praktických cvičení pro výcvik personálu provádějícího NDT 

   Author: Jurka Zdeněk; Supervisor: Hejný Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kadlec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh prefabrikované prostorové obytné jednotky 

   Author: Krejčí Jiří; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh prefabrikovaného železobetonového vazníku na velký rozpon 

   Author: Schwarz Marek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu vazníků na velký rozpon. Hledá hlavní problémy tohoto návrhu a jejich řešení. Poté je navržen a posouzen vazník podle dosud nejdelších použitých vazníku v České republice. ...
  • Návrh prezentační vrstvy projektu fitme 

   Author: Němcová Barbora; Supervisor: Beránek Pavel; Opponent: Vaníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem prácebylo vytvoření návrhu prezentační vrstvy projektu fitme pomocí webových formulářů, vytvořených v Microsoft Visual Studiu, psaných jazykem Visual Basic, a jejich propojení s databázovou vrstvou. Obsahem webových ...
  • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

   Author: Šourek Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
  • Návrh primárního ostění dvoukolejného tunelu metra 

   Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh proaktivních opatření v oblasti claim managementu 

   Author: Vencl Milan; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Claim Managementu ve stavebnictví, zejména z pohledu generálního dodavatele. Pojednává o stále důležitější problematice v oblasti změn a z nich vznikajících nároků během celého průběhu ...
  • Návrh procesního řízení pro firmu High Energy s.r.o. 

   Author: Švec Filip; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh procesu řízení cestovní kanceláře 

   Author: Richter Mikuláš; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Seidenglanz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem bakalářská práce je identifikovat a popsat probíhající procesy a jejich činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní fungování cestovní kanceláře. Provést jejich analýzu a zpracovat návrh na další produkt a jeho ...
  • Návrh procesů řízení kvality telekomunikačních služeb 

   Author: Kosta Jiří; Supervisor: Stejskal Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh produktu řešícího personalizaci obsahu statických webových stránek na základě dat 

   Author: Petrášová Lea; Supervisor: Černý Jan; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato práce popisuje proces vývoje produktu pro personalizaci webových stránek na základě strojového učení z pozice produktového manažera. Definuje roli a zodpovědnosti produktového manažera a teoreticky popisuje proces ...
  • Návrh produktu v oblasti transportu nadrozměrných nákladů 

   Author: Bendová Evelyn; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh profilu křídla 

   Author: Srbljanović Filip; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Plíhal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout nový profil křídla, nebo jeho modifikace tak, aby se zlepšily jeho parametry. První kapitola je věnována základnímu popisu termínů v oblasti aerodynamiky. V druhé kapitole jsou ...
  • Návrh programového vybavení grafického docházkového terminálu 

   Author: Velek Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá návrhem nízkoúrovňového programového vybavení grafického docházkového terminálu vhodného pro mikrořadiče založené na architektuře ARM za pomoci využití open-source vývojových nástrojů a softwarových ...
  • Návrh programového vybavení pro ovládání perimetru a sběru dat s vyhodnocením zorného pole testované osoby-SW 

   Author: Ivan Jan; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Návrh programového vybavení pro ovládání perimetru a sběru dat svyhodnocenímzorného pole testované osoby - SWCílem úlohy je navržení algoritmu pro zapínání bodových zdrojů světla, čtení informace od testované osoby při ...
  • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

   Author: Laxová Šárka; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
  • Návrh projektového záměru vybudování sportovního letiště 

   Author: Valach Ondřej; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: David Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)