Now showing items 14765-14784 of 36841

  • Mystery shopping v oblasti telekomunikačních služeb 

   Author: Ngo Thuy My; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na metodu marketingového výzkumu, kterou je Mystery shopping. Pomocí této metody je analyzována úroveň zákaznického servisu, která je poskytována třemi největšími telekomunikačními ...
  • Mystery shopping v personální agentuře 

   Author: Liďáková Kristýna; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Hrabcová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá metodou zvanou mystery shopping v souvislosti s hodnocením pracovníků v personální agentuře. V teoretické části shrnuje dosavadní poznatky o dané metodě, dále se zabývá podobami hodnocení zaměstnanců ...
  • Mystery shopping v pobočkách Allianz pojišťovny, a.s. 

   Author: Eliška Kosinová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou Mystery shoppingu v pěti pražských pobočkách Allianz pojišťovny, a.s. Teoretická část je zaměřena na tématiku Mystery shoppingu a vedení obchodního jednání. V praktické části je ...
  • Mystery Shopping v podniku Muziker 

   Author: Štantejská Alena; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, ...
  • Mystery shopping v praxi 

   Author: Žďárská Nikola; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce na téma Mystery Shopping v praxi, je rozdělena na teoretic-kou a praktickou část. V teoretické části se především zabývám vysvětlením poj-mů strategický marketing, marketingový výzkum, a nakonec ...
  • Mystery shopping v restauracích hotelů Prague Star 

   Author: Kuželová Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá realizací techniky mystery shoppingu v hotelových restauracích a jejímu následnému vyhodnocení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
  • Mystery Shopping v řetězci obchodů BUSHMAN 

   Author: Leština Miroslav; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Stehlíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce zahrnuje informace o marketingu služeb, popis metody Mystery shopping a proč tuto metodu využívat. Prak-tická část se zabývá provedením ...
  • Mystery shopping ve společnosti Baťa 

   Author: Havelková Klára; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s technikou Mystery Shopping, která je součástí marketingového výzkumu. Jsou popsány jednotlivé fáze, výhody, přínos i klíčová postava - mystery shopper. Teoretická část se rovněž ...
  • Mystery Shopping ve vybraném odvětví 

   Author: Karolina Šebánková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení poskytovaných služeb v hotelnictví pomocí metody Mystery Shopping. Dílčím cílem je zhodnocení současného stavu segmentu ekohotelů v Praze. Podle zjištěných nedostatků pomocí metody ...
  • Mystifikace laické veřejnosti v poskytování první pomoci 

   Author: Kutačová Klára; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Špalek Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o mystifikaci laické veřejnosti při poskytování první pomoci. Teoretická část informuje o základních pojmech, historii, platné legislativě, která má s první pomocí souvislost a o organizacích, ...
  • Myšák - Editor pracovních listů 

   Author: Kateřina Kasalická; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací editoru pro vytváření nových úrovní pro výukovou aplikaci Myšák, která se zaměřuje na děti předškolního věku. Tyto úrovně jsou založeny na pracovních listech od psychologů. Práce ...
  • Myšák - Webový klient pro vzdělávací aplikaci 

   Author: Radek Ježek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce řeší návrh, implementaci a testování webové administrace pro správu scénářů ve výukové platformě pro děti s názvem Myšák. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat dětem scénáře složené z implementovaných pracovních ...
  • Myšlenkové mapy s použitím sémantických technologií 

   Author: Salai Dominik; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mzdová politika podniku 

   Author: Kozlík David; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Tato práce se zabývá mzdovou politikou podniku konkrétního podniku. V teoretické části je na základě literatury jsou vypracovány koncepty, které slouží jako podklad pro tvorbu vlastní analýzy. V praktické části je provedení ...
  • NA CESTĚ 

   Author: Svobodová Eva; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce se zabývá architekturou staveb v návaznosti na silnice. Autorka zpracovala tři taková místa různých funkcí a měřítek na silnice z Prahy směrem na Chemnitz. Prvním je vyřešení zanedbaného místa na pomezí ...
  • NA CESTĚ 

   Author: Spálenka Marek; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tři projekty různých umístění a měřítek na téma prostorů v okolí veřejných komunikací. 1, Odpočívadlo u dálnice, Březno u loun 2, Motorest s vyhlídkou, Marienberg 3, Parkoviště pod Mědníkem
  • Nabidková příprava ve stavební firmě 

   Author: Brodíková Petra; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Author: Kvapil Jakub; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
  • Nabídková cena realizace stavebního díla 

   Author: Králová Martina; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Cílem této diplomové práce je popis tvorby nabídkové ceny výstavbového projektu za účasti subdodavatelů, optimalizování evidence a vyhodnocování subdodavatelů a návrh interního zhodnocení dokončeného stavebního díla, který ...
  • Nabídková příprava v malé stavební firmě 

   Author: Vlasáková Michaela; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)