Now showing items 14725-14744 of 41608

  • Měření napětí a proudů v elektroenergetice 

   Author: Třešňák David; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření napětí a proudů v moderních vysokonapěťových rozvodnách 

   Author: Serikbayev Dias; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je měření proudů a napětí v moderních rozvodnách vysokého napětí, obecné informace o vysokonapěťových rozvodnách a systémy měření v těchto stanicích. Dále pak popis běžných přístrojových transformátorů ...
  • Měření nasycené hydraulické vodivosti půdy infiltračně-výtokovým experimentem 

   Author: Kubíček Jaroslav; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Měření nelineárního zkreslení mikrofonů 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent:
   Tato práce se zabývá implementací metody měření nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Tato metoda zkoumá nelineární zkreslení včetně ...
  • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

   Author: Škerlik Matej; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...
  • Měření neutronových zisků pomocí stříbrového aktivačního čítače 

   Author: Hladík David; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce navazuje na předchozí bakalářský projekt Bc. Adama Pavláta, který se zabýval návrhem a sestrojením stříbrového aktivačního detektoru neutronů (dále pouze SAC). V teoretickém úvodu se zaměříme na objasnění základů ...
  • Měření neutronů na tokamaku COMPASS 

   Author: Lukáš Lobko; Supervisor: Ficker Ondřej; Opponent: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Účelem této bakalářské práce je uvedení do problematiky měření neutronů ve fúzních zařízeních, speciálně pak na tokamaku COMPASS. Nejprve je popsán vznik fúzních neutronů společně se základními překážkami realizace ...
  • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

   Author: Pisarčík Ondrej; Supervisor: Jílek Karel; Opponent: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
  • Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace 

   Author: Goldman Gil; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Vondraš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této práci budu prozkoumávat moderní metody měření postupu fermentačních procesů v mikropivovaru. Dále budu implementovat a testovat automatické řešení na monitorování postupné akumulace ethanolu během procesu fermentace piva.
  • Měření okamžité teploty pístu 

   Author: Neelavara Prathik; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Tomiška Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Během této výzkuymné práce bylo úspěšně provedeno měření teploty pístu pomocí mikrovlnného telemetrického systému v laboratoři motoru Scania CV AB. V čase zpřísňujících se emisních předpisů a příchodu technologie elektrických ...
  • Měření okamžitých tlaků v pracovních prostorech prototypu malého Stirlingova motoru. 

   Author: Bažant Tomáš; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením okamžitých tlaků v zhotoveném funkčním prototypu Stirlingova motoru a následným vyhodnocením získaných dat. V úvodu je popsaná historie vývoje Stirlingova motoru a také studie ...
  • Měření optických parametrů SOA pro využití v optických vláknových systémech 

   Author: Vystrčil Lukáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření optických vlastností tkáně 

   Author: Hlaváč Martin; Supervisor: Michl Martin; Opponent: Procházka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření oteplení napájeného elektrického obvodu 

   Author: Stanislav Toman; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Kalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Předmětem této práce je seznámit čtenáře s problematikou měření oteplení zapojeného elektrického obvodu pomocí termočlánků a navrhnout nejlepší možný způsob, jak toto měření provést s ohledem na ekonomiku, pracnost a ...
  • Měření ozubení 

   Author: Jágr Jan; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením ozubení. Přináší přehledné informace o dělení ozubených kol a charakterizuje důležité parametry kol se zvláštním zaměřením na ty, které se v technické praxi proměřují. Dále se práce ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
  • Měření parametrů autostereoskopického displeje 

   Author: Melechovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření parametrů elektrických motorů s malým výkonem 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření parametrů miniaturních digitálních fotoaparátů 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)