Now showing items 14725-14744 of 36799

  • Myomy dělohy, možnosti endovaskulární léčby 

   Author: Strouhalová Lenka; Supervisor: Jira František; Opponent: Lacman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá nezhoubným onemocněním ženského pohlavního systému - děložními myomy. Studovaným tématem je především léčba tohoto onemocnění endovaskulární embolizací tepen zásobujících myom. Práce ...
  • Mystery calling ve vybraných společnostech 

   Author: Merva Josef; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení kvality nabízených služeb zákaznickou podporou pomocí metody mystery calling. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám aktivním a pasivním ...
  • Mystery Shopping 

   Author: Šilhanová Lucie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které se zabývají marketingem, ...
  • Mystery shopping 

   Author: Simeonovová Natálie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu, a to Mystery shop-ping, česky "utajovaný nákup". Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu a jeho metodách, především tedy o metodě Mystery shopping. ...
  • Mystery Shopping 

   Author: Saranova Gilyana; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, ve které definuje marketingový výzkum. Zmiňuje především důležitost pochopení daného tématu, který je přímo spojen s metodou Mystery shopping. Následně v praktické časti se zabývá ...
  • Mystery shopping - Marketingový výzkum v praxi 

   Author: Samcová Šárka; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá metodou Mystery Shopping, pomocí níž hodnotí kvalitu poskytovaných služeb na šesti vybraných pobočkách České pošty, s. p. v Praze a Táboře. Práce se zaměřuje na hodnocení nabízených služeb, ...
  • Mystery shopping - metoda strategického marketingu 

   Author: Fara Martin; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu - Mystery Shopping. Práce shrnuje informace o strategickém marketingu, přibližuje pojem výzkum trhu, speciálně pak metodu Mystery Shopping. V praktické části ...
  • Mystery shopping a jeho využití ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 

   Author: Burýová Lenka; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Bakalářská práce zkoumá za pomoci metody mystery shopping hodnocení poskytnutého servisu služeb 5 vybraných značkových prodejen T-mobilu Czech Republic a. s. v Praze. Zaměření bakalářské práce je především na hodnocení ...
  • Mystery shopping pražských kaváren 

   Author: Vacínek Patrick; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných pražských kaváren na Praze 1 pomocí metody mystery shoppingu. Pro tuto práci bylo vybráno 6 různých kaváren, které se svým konceptem podobají podniku My Bistro & Café, pro ...
  • Mystery shopping v oblasti telekomunikačních služeb 

   Author: Ngo Thuy My; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na metodu marketingového výzkumu, kterou je Mystery shopping. Pomocí této metody je analyzována úroveň zákaznického servisu, která je poskytována třemi největšími telekomunikačními ...
  • Mystery shopping v personální agentuře 

   Author: Liďáková Kristýna; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Hrabcová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá metodou zvanou mystery shopping v souvislosti s hodnocením pracovníků v personální agentuře. V teoretické části shrnuje dosavadní poznatky o dané metodě, dále se zabývá podobami hodnocení zaměstnanců ...
  • Mystery shopping v pobočkách Allianz pojišťovny, a.s. 

   Author: Eliška Kosinová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou Mystery shoppingu v pěti pražských pobočkách Allianz pojišťovny, a.s. Teoretická část je zaměřena na tématiku Mystery shoppingu a vedení obchodního jednání. V praktické části je ...
  • Mystery Shopping v podniku Muziker 

   Author: Štantejská Alena; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, ...
  • Mystery shopping v praxi 

   Author: Žďárská Nikola; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce na téma Mystery Shopping v praxi, je rozdělena na teoretic-kou a praktickou část. V teoretické části se především zabývám vysvětlením poj-mů strategický marketing, marketingový výzkum, a nakonec ...
  • Mystery shopping v restauracích hotelů Prague Star 

   Author: Kuželová Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá realizací techniky mystery shoppingu v hotelových restauracích a jejímu následnému vyhodnocení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
  • Mystery Shopping v řetězci obchodů BUSHMAN 

   Author: Leština Miroslav; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Stehlíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce zahrnuje informace o marketingu služeb, popis metody Mystery shopping a proč tuto metodu využívat. Prak-tická část se zabývá provedením ...
  • Mystery shopping ve společnosti Baťa 

   Author: Havelková Klára; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s technikou Mystery Shopping, která je součástí marketingového výzkumu. Jsou popsány jednotlivé fáze, výhody, přínos i klíčová postava - mystery shopper. Teoretická část se rovněž ...
  • Mystery Shopping ve vybraném odvětví 

   Author: Karolina Šebánková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení poskytovaných služeb v hotelnictví pomocí metody Mystery Shopping. Dílčím cílem je zhodnocení současného stavu segmentu ekohotelů v Praze. Podle zjištěných nedostatků pomocí metody ...
  • Mystifikace laické veřejnosti v poskytování první pomoci 

   Author: Kutačová Klára; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Špalek Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o mystifikaci laické veřejnosti při poskytování první pomoci. Teoretická část informuje o základních pojmech, historii, platné legislativě, která má s první pomocí souvislost a o organizacích, ...
  • Myšák - Editor pracovních listů 

   Author: Kateřina Kasalická; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací editoru pro vytváření nových úrovní pro výukovou aplikaci Myšák, která se zaměřuje na děti předškolního věku. Tyto úrovně jsou založeny na pracovních listech od psychologů. Práce ...