Now showing items 13456-13475 of 42553

  • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

   Author: Riedl Jan; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...
  • Laboratorní modely a Real-Time Windows Target 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Laboratorní morfologické vyšetření tkáně tlustého střeva 

   Author: Landecká Aneta; Supervisor: Matlach Radek; Opponent: Becke Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu kolorektálního karcinomu, který je velice častým onemocněním v populaci v České republice. Teoretická část se věnuje anatomii, histologii a fyziologii tlustého střeva. Dále seznamuje ...
  • Laboratorní napájecí stabilizovaný zdroj řízený mikroprocesorem 

   Author: Brandštýl Vojtěch; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Horevaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní perličkový mlýn 

   Author: Kadyr Erasyl; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cilem prace bylo provest rozbor moznosti destrukce bunecnych sten mikroras a navrhnout laboratorni perlickovy mlyn.
  • Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí 

   Author: Matěj Jehlička; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady ...
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Author: Houštěk Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

   Author: Kotoušová Adriana; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
  • Laboratorní síť IMS 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  • Laboratorní tavící kelímková indukční pec 

   Author: Pátek Petr; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní úloha CP Lab 

   Author: Jan Mohelník; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce by měla sloužit jako návod a objasnění některých částí z oblasti automatického řízení. Jelikož je však automatizace širokým pojmem, tak se specificky budu zabývat třemi oblastmi, které jsou: logické řízení, ...
  • Laboratorní úloha na téma reproduktorových výhybek 

   Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Sýkora Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu, která by demonstrovala vliv výhybek na reproduktorovou soustavu. Řešením bylo vyrobit laboratorní přípravek, kterým by bylo možné měnit dělící kmitočty pro jednotlivé reproduktory, ...
  • Laboratorní výukový modul EKG 

   Author: Vafek Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní výzkum diverzity bezdrádových optických spojů 

   Author: Chvojka Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

   Author: Malý Martin; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...
  • Laboratorní zařízení pro testování tlumení kmitání závaží změnou délky závěsu 

   Author: Tomáš Ira; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je představit algoritmy pro tlumení kmitání závaží změnou délky závěsu kyvadla a vytvořit fyzikální model pro popis laboratorního zařízení. Práce dále obsahuje simulační ověření algoritmů na ...
  • Laboratorní zařízení pro výzkum dynamických účinků rotačního setrvačníku s excentrickou osou 

   Author: Hořejší Jan; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Krannich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laboratorní zařízení pro žárové pokovení 

   Author: Krejčík Ondřej; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • LABORATORY EQUIPMENT FOR AUTOTHERMAL REFORMING OF ORGANIC MATTER IN SUPERCRITICAL WATER 

   Author: Gajdoš , Matúš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   The ability of water to dissolve organic substances is very limited. However, its ability to dissolve them changes if pressure and temperature values reach the so-called critical point (p = 22.06MPa, T = 373.95 °C). Fluid ...
  • LABORATORY TESTING OF THE LEICA AT401 LASER TRACKER 

   Author: Dvořáček , Filip
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   This paper describes laboratory tests on a Leica AT401laser tracker. As the newer Leica AT402 model also uses the same firmware package, most of the results should also be valid for this device. First, we present the ...