Now showing items 13453-13472 of 48886

  • Jízdárna 

   Author: Luňáček Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem diplomové práce je návrh konstrukce jízdárny. Diplomová práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová část se ...
  • Jízdárna 

   Author: Markéta Jandová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh konstrukce zastřešení kruhového halového objektu jako jízdárny se stájemi a zázemím. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části, které doplňují fotografie 3D modelu. Statická ...
  • Jízdárna 

   Author: Jan Frydrych; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této práce je návrh dřevěné jezdecké haly obdélníkového tvaru, která je součástí jezdeckého komplexu. Ten však v této práci není řešen. Práce je zaměřena pouze na samotnou konstrukci haly, jejíž součástí je i ...
  • Jízdárna 

   Author: Randl František; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh konstrukce jízdárny. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a výpočty spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová ...
  • Jízdárna "Čapí hnízdo" 

   Author: Dospíšil Tomáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna se zázemím 

   Author: Kostková Jana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Jízdárna v Českém Krumlově 

   Author: Valek Richard; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Čestlicích 

   Author: Lakosilová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Terezíně 

   Author: Srb Ondřej; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jízdárna v Třeboni 

   Author: Tomaščiková Petra; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Jízdní charakteristiky cyklisty 

   Author: Smeták Jan; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce jsou "Jízdní charakteristiky cyklisty". Téma je rozebráno z pohledu techniky, vybavení a způsobu měření. Experiment popisuje spojení jízdního kola s akcelerometry a má dokázat odlišnosti mezi ...
  • Jízdní řády s odhadem zpoždění pomocí zpětné vazby uživatelů 

   Author: Jan Klán; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce pojednává o konceptu mobilní aplikace zaměřené na sběr informací o zpoždění a mimořádnostech v provozu autobusů veřejné dopravy na základě toho, jak ji uživatelé používají, a jejím následném vývoji na platformě ...
  • Jízdní řády zaměřené na hledání podle místa 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdní vlastnosti motocyklu pro znaleckou činnost 

   Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Jízdní vlastnosti osobních automobilů s pohonem 4x4 

   Author: Zubák Jaromír; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • JkCrud - generované uživatelské rozhraní pro přístup k databázi 

   Author: Kunhart Josef; Supervisor: Mlýnková Irena; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jmenné služby v operačních systémech 

   Author: Hašek Michal; Supervisor: Juřík Milan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JOINIG OF MG ALLOY AZ31B BY SELECTED TECHNOLOGIES 

   Author: Kramár , Tomáš; Vondrouš , Petr; Jáňa , Miroslav; Kupec , Tomáš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2019)
   This contribution presents metallurgical joining of Mg alloy AZ 31B by several technologies - Friction Stir Welding - FSW, Laser Beam Welding - LBW, soldering and their mutual comparison. The difficulty of joining Mg alloys ...
  • Joint Orientation of Epipoles 

   Author: Chum, Ondřej; Werner, Tomáš; Pajdla, Tomáš
   (British Machine Vision Association, 2003-09)
   It is known that epipolar constraint can be augmented with orientation by formulating it in the oriented projective geometry. This oriented epipolar constraint requires knowing the orientations (signs of overall scales) ...
  • JOK Dobřejovice - Herink 

   Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu úpravy stávající průsečné křižovatky komunikací II/101, III/00316 a III/00317 v obci Dobřejovice/Herink. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním záměrem práce je ...