Now showing items 13416-13435 of 42553

  • Kvantové vlnovody za slabých podmínek na regularitu 

   Author: Šediváková Helena; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Teufel Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvasinky a kvasinkové infekce 

   Author: Adeltová Olga; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Fiala Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Hlavním cílem pedkládané bakaláské práce bylo zpracování taxonomického zaazení, struktury a mechanism kvasinek s pozdjším zamením na rod Candida. Byl vytvoen pehled kvasinkových infekcí, vyšetovacích metod týkajících se ...
  • Kvasinky a neionizující záření 

   Author: Wallachová Barbora; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Fiala Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat 

   Author: Kubašta Petr; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Kvazioptická měřicí sestava 

   Author: Sedláček Roman; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvazioptické systémy uvnitř budov 

   Author: Souček Miroslav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Mikas Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvaziresonanční zdroj 

   Author: Bém Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Author: Barcalová Lucie; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékaře 

   Author: Zoul Jan; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Zdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem ...
  • Kybernetická bezpečnost a dopady zákona o kybernetické bezpečnosti na složky IZS 

   Author: Kulhánková Lucie; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   V současné době, kdy čím dál tím více dochází ke globalizaci společnosti, jsme všichni stále více ovlivňováni internetem. Význam a možnosti využívání informačních a komunikačních technologií v našem každodenním životě ...
  • Kybernetická bezpečnost chemického průmyslu v České republice 

   Author: Bernátek J.
   (Chemické Listy, 2020)
   Příspěvek pojednává o legislativních požadavcích a specificích kybernetické bezpečnosti v odvětví chemického průmyslu, včetně kritérií pro určování provozovatelů základní služby dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále ...
  • Kybernetická bezpečnost řepařského a cukrovarnického sektoru 

   Author: Bernátek J.
   (VUC Praha, 2019)
   Příspěvek pojednává o kybernetických rizicích pro řepařský a cukrovarnický průmysl. V případě cukrovarnického průmyslu představuje hlavní riziko napadení řídících kontrolních systémů škodlivým kódem finančně motivovaného ...
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Author: Řežábek Filip; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách 

   Author: Josef Bernátek; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Krulík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-24)
   Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická ...
  • Kybernetická kriminalita jako hrozba pro kritickou infrastrukturu ČR 

   Author: Tomáš Gacek; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky v kritické infrastruktuře ČR. S nárůstem informačních technologií roste i počet mimořádných událostí, které mohou být z hlediska informační bezpečnosti rizikové. Dochází ...
  • Kybernetické hrozby proti kritické informační infrastruktuře v ČR 

   Author: Michal Štusák; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Hromada Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je popis a analýza stavu kybernetických hrozeb v České republice se zaměřením na kritickou informační infrastrukturu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy kybernetické bezpečnosti a ...
  • Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky 

   Author: Dovrtěl Jan; Supervisor: Nečas Miroslav; Opponent: Šmíd Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Bakalářská práce "Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky" se zabývá Národním kybernetickým centrem, které vzniklo na základě přijetí usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011. ...
  • Kybernetické vozidlo 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy 

   Author: Zelenka David; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Salaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a ...
  • Kyberšikana na současné střední škole 

   Author: Kur Ladislav; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-20)
   V bakalářské práci "Kyberšikana na současné střední škole" se zabývám touto formou šikanování v prostředí sledované školy. Teoreticko-empiricky zaměřená práce vychází z analýzy dostupné literatury a následně prezentuje ...