Zobrazují se záznamy 12629-12648 z 33621

  • Modifikace 3D tiskárny RepRap 

   Autor: Průša Michal; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   Obsah této bakalářské práce je důkladný rozbor jednoho z odvětví modifikací opensource 3D tiskáren RepRap, konkrétně přestavby tiskárny Prusa i2 na optický řezací stroj pro členění různých materiálů a usnadnění domácí ...
  • Modifikace biomateriálů a tenkých vrstev pomocí metody rychlého žíhání 

   Autor: Cejnar Daniel; Vedoucí práce: Mikšovský Jan; Oponent práce: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modifikace buněk a živočišných tkání UV zářením 

   Autor: Suchomel Jan; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem předkládané práce bylo zmapovat modifikaci buněk a živočišných tkání
  • Modifikace Charpyho kladiva a metodika měření 

   Autor: Nikodým Lukáš; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Ouška Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...
  • Modifikace elektrického odporu adhezních spojů proudovými pulzy 

   Autor: Svoboda Michal; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Steiner František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Modifikace experimentálního testovacího zařízení předepnutých ložisek 

   Autor: Seyfryd Lukáš; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem diplomové práce je upravit experimentální zařízení předepnutých ložisek podle požadavků na řízení předepínací síly a systému zatěžovacích sil. Práce obsahuje CAD model a výkresovou dokumentaci nových dílů testovacího ...
  • Modifikace hry Sokoban pro OS Android 

   Autor: Abu Nofal Karím; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato práce se zabývá vývojem vlastní verze již vydané hry Sokoban. Text obsahuje seznámení se stávajícími verzemi této hry, pravidly a navrženými změnami. Hlavním cílem bylo navrhnout, implementovat a uživatelsky otestovat ...
  • Modifikace klikového ústrojí výzkumného jednoválcového motoru 

   Autor: Šíma Vojtěch; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Honzík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Tato práce popisuje důležitou roli vyzkumných jednoválcových motorů pro základní výzkum a vývoj. Shromažďuje materiály pro úpravu jednoválcového vznětového výzkumného motoru na zážehový. Obsahuje koncepční návrh sestavy ...
  • Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time 

   Autor: Žák Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Fexa Pavel
   Cílem této práce je rozšíření nástroje TASysTest o možnost běhu jeho výpočetního jádra v prostředí Real-Time při dodržení jeho původní koncepce testování. Původní TASysTest běží v prostředí MS Windows na platformě .NET a ...
  • Modifikace pedálu nakladače 

   Autor: Kyjovský Štěpán; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Gaduš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
  • Modifikace povrchových vlastností Ti6Al4V metodami využívajícími iontových a elektronových svazků 

   Autor: Jech Vladimír; Vedoucí práce: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-07)
  • Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce 

   Autor: Skálová Marie; Vedoucí práce: Kozempel Ján; Oponent práce: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového ...
  • Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer 

   Autor: Kubeš Daniel; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně ...
  • Modifikace převodového hřídele z předmětu KC 

   Autor: Hromadník Filip; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je modifikace převodového hřídele. Jedná se zejména o zlepšení únavových vlastností, kterých je docíleno různými konstrukčními úpravami. Úvodní částí práce je rešerše únavových výpočtů, různých přístupů ...
  • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

   Autor: Ondrák Lukáš; Vedoucí práce: Múčka Viliam; Oponent práce: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
  • Modifikace radiační citlivosti mikroorganismů 

   Autor: Červenák Jaroslav; Vedoucí práce: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

   Autor: Čermák Vojtěch; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Dvořák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
   Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
  • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

   Autor: Eremenko Ekaterina; Vedoucí práce: Nevrkla Michal; Oponent práce: Hübner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
  • Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory VVER-1000/320.
  • Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory VVER-1000/320.