Now showing items 12629-12648 of 36351

  • Měření a zpracování signálů z termobronchoskopie 

   Author: Žáček Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce se zabývá podporou nové diagnostické metody včasného zachycení rakoviny plic - termobronchoskopií. Tato metoda spočívá v kontaktním měření teploty sliznice pomocí bronchoskopicky zavedeného termistoru, bylo prokázáno ...
  • Měření a zpracování termografických dat v lékařství 

   Author: Březina Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato diplomová práce má za cíl vytvořit pilotní studii v analýze a interpretaci termografických parametrů u pacientů ze skupiny hereditárních neuropatií (Charcot-Marie-Tooth), u kterých vzhledem k častému postižení autonomních ...
  • Měření adheze tenkých TiO2 vrstev pomocí nano vrypové zkoušky 

   Author: Řeháková Veronika; Supervisor: Lukeš Jaroslav; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Práce se zabývá testováním TiO2 vrstvy pomocí nano vrypové zkoušky a nanoindentace. Vrstva TiO2 byla nanesena na sklo metodou nanášením z plazmatu. Byla změřena kritická síla pro proškrábnutí vrstvy a koeficient tření. Z ...
  • Měření adhezních vlastností vozovek 

   Author: Henych Jiří; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomové práce "Měření adhezních vlastností vozovek" se zabývá měřením protismykových vlastností vozovek pomocí kyvadla, Grip Testru a TRT zařízením. Porovnává zjišťování hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenerem. ...
  • Měření aktivit inovací a nastavení KPI pro podporu spolupráce v sociální komunitě 

   Author: Rešl Matěj; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Malý Jan
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou fungování sociální sítě v korporaci, jakou je například bankovní instituce. Analyzuje přínosy, ale i možná úskalí a změny, která s sebou implementace a provoz sociální sítě ...
  • Měření akustického pole vrtule 

   Author: Vincenc Kornel; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež bezpilotné lietadlá. Hlavným ...
  • Měření akustických vlastností difuzorů ve volném poli 

   Author: Tomek Martin; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření alveolárního tlaku na modelu plic 

   Author: Kučera Martin; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Vrbová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Měření barevných broušených kamenů 

   Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Prášek Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a kalibrací soustavy pro měření šíření laserového svazku šperkařskými kameny. Zkalibrovaná soustava bude použita k porovnání naměřených výsledků z měřeného kamene s jeho matematickým modelem. ...
  • Měření barometrické výšky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Auersvald Jan; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
  • Měření charakteristik křemíkových detektorů částic 

   Author: Horák David; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření charakteristik modelového dmychadla 

   Author: Hejna Jiří; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kubata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Rešeršní částí práce jsou shrnuty základní informace a principy kompresorů leteckých proudových motorů, snahou je především zasvětit čtenáře do problematiky strojů axiálních. Následující kapitoly popisují návrh a stavbu ...
  • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

   Author: Pinc Richard; Supervisor: Jeřábek Ivan; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
  • Měření charakteristiky dmychadla a návrh experimentu pro měření parametrů vstupního kanálu modelového dmychadlového letounu 

   Author: Schweika Robin; Supervisor: Punčochář Jan; Opponent: Filipský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Pro dané dmychadlo s neznámými parametry bylo potřeba změřit tlakovou charakteristiku. Pro tento účel byl navržen a postaven měřící stand. Měřící stand byl navržen na základě možností které jsou v laboratoři. Další parametry ...
  • Měření chodu tepelného čerpadla na reálné aplikaci 

   Author: Krčil Jakub; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tepelná čerpadla a jejich využití k vytápění a přípravě teplé vody. Cílem je zpracovat model otopné soustavy založený na skutečném provozu tepelného čerpdla a porovnat hodnoty se skutečnými ...
  • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

   Author: Cuhra Martin; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
  • Měření časového průběhu XUV záření kapilárního výboje 

   Author: Jakoubek Vojtěch; Supervisor: Jančárek Alexandr; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření časových parametrů SW aplikací v reálném čase 

   Author: Tvrdík Pavel; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření činných ztrát při malých účinících 

   Author: Schneider Michael; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   Předložená práce je zaměřena na problematiku měření činného výkonu při malém účinníku. V úvodu jsou popsány jednotlivé metody měření ztrát při malých účinních, přičemž je kladen důraz na popis dvou metod číslivového ...