Now showing items 12629-12648 of 33948

  • Modelování rizik investičních projektů 

   Author: Sušický Jan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato práce se zabývá modelováním rizik projektů. Ve své teoretické části je nejprve definován pojem riziko, popsána klasifikace druhů rizika a poté je popsáno řízení rizika projektů. Ve své praktické části je v počítačovém ...
  • Modelování rizik při přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) 

   Author: Ge Filip; Supervisor: Plachý Rostislav; Opponent: Došek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování robotické helikoptéry 

   Author: Bartoš Petr; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá vytvořením realistického modelu robotické vícerotorové helikoptéry pro uúčely jejího řízení. Práce zahrnuje seznámení s dynamikou vícerotorových helikoptér a přehled metod identikace dynamických systémů. ...
  • Modelování robotické paže a identifikace vnějšího silového působení 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování rozložení teplotního pole v plicích 

   Author: Ondrák Bohumír; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Záměrem této práce je podpořit metodu termobronchoskopie modelováním teplotního pole vplicích. V úvodu se věnujitermomechanice a biotermomechanice. Následně uvádím práci do širších souvislostí a představuji projekt ...
  • Modelování rozvoje elektrizačních soustav s uvažováním vlivu na životní prostředí 

   Author: Diana, Oprea; Supervisor: Tůma, Jiří
   (2013-02-19)
  • Modelování rozvoje elektrizačních soustav s uvažováním vlivu na životní prostředí 

   Author: Oprea Diana; Supervisor: Tůma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Modelování rozvoje teplotního pole po ozáření tkáně laserovým paprskem 

   Author: Reichlová Zuzana; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování řezných sil při soustružení 

   Author: Muzika Čeněk; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Fojtů Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování řízení kardiovaskulárního systému 

   Author: Kana Michel; Supervisor: Holčík Jiří; Opponent: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
  • Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů 

   Author: Ponomareva Ksenia; Supervisor: Nikolaev Ivan; Opponent: Mrkos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Práce se zabývá modelováním uživatelů v počítačové síti, zejména pro odhalování uživatelských počítačů napadených viry. První část pojednává obecně o bezpečnosti v počítačových sítích a metodách strojového učení používaných ...
  • Modelování soustředěného odtoku pro potřeby modelu SMODERP 

   Author: Němcová Nikola; Supervisor: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu 

   Author: Žižka Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Modelování stavu emisního zatížení způsobeného silničními vozidly v okolí silniční a dálniční sítě osazené mýtnými branami 

   Author: Derbek Přemysl; Supervisor: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-28)
  • Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic 

   Author: Grešík Waldemar; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Ledvinka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage ...
  • Modelování šíření trhliny v podmínkách nízkocyklové únavy 

   Author: Smělík Jan; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se zabývá hledáním nové metodiky a možnostmi identifikace materiálových parametrů kumulačního vztahu, který definuje hodnotu funkce poškození v závislosti na velikosti kumulovaných přírůstků disipační energie ...
  • Modelování tání sněhové pokrývky v horském povodí 

   Author: Šmídl Jan; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot 

   Author: Masri Diar; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Obsahem této práce je plánovací technika pro šestinohý kráčející robot spolu s postupem pro modelování terénu, který využívá možná místa v terénu pro podporu robotu. Navržený postup pro sloučení měření získaných z hloubkové ...
  • Modelování testů fyzikálního spouštění jaderné elektrárny Temelín s využitím programu ANDREA 

   Author: Kuna Michal; Supervisor: Milisdörfer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Modelování textur aplikované na lékařské snímky 

   Author: Remeš Václav; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-02)
   This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the eld of X-ray mammography. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture ...