Now showing items 12609-12628 of 35691

  • Měření teplotních cyklů při svařování 

   Author: Radvan Lukáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku měření teplotních cyklů při svařování. V práci jsou popsány teplotní cykly, metody měření teplot při svařování a metoda svařování MAG. Dále je zde popsán experiment, pomocí ...
  • Měření teploty a rychlosti proudění plynu v podmínkách zkoušky room corner test 

   Author: Spourová Lucie; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Fohl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem práce je shrnutí problematiky měření teploty a rychlosti proudění v podmínkách zkoušky Room Corner Test, především se zaměřuje na typy používaných měřidel, princip měření a přepočet na žádané jednotky, dále také na ...
  • Měření teploty a tlaku uvnitř pneumatiky závodního vozu 

   Author: Štol Jakub; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření teploty během MRI experimentu 

   Author: Buřil Jan; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce se zabývá výběrem vhodné metody pro měření teploty v dutině přístroje nukleární magnetické rezonance. Je vystavěna na odlehčeném přehledu fyzikálních principů snímání teploty, jenž navazuje na teoretický rozbor, ...
  • Měření teploty pístu zážehového motoru 

   Author: Balasubramanian Sugesh; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do konektorového bloku ...
  • Měření teploty v chladicích zařízeních 

   Author: Rožánek Vladimír; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Wiecek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Cílem mé bakalářské práce je měření teploty vchladícím zařízení (ledničce) proúčel skladování léku vnemocnici Motol. Kdispozici jsem měl teplotní datalogger od firmy Comet, který umožňuje odebírání vzorků teploty vpředem ...
  • Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru 

   Author: Tomáš Šantrůček; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.
  • Měření tlaku během MRI experimentu 

   Author: Mikšovský Jan; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce si klade za cíl vytvořit komplexní rešeršní přehled problematiky měření tlaku v prostředí silného rušení, konkrétně pro elektromagnetické rušení uvnitř dutiny přístroje magnetické resonance, a to i v průběhu měření. ...
  • Měření tloušťky biokompatibilních vrstev pomocí optické interferometrie a spektrální elipsometrie 

   Author: Vlčková Marie; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením biokompatibilních vrstev pomocí metod interferenční mikroskopie a spektrální elipsometrie. Teoretická část se týká použití biokompatibilních vrstev v oblasti biomedicíny, teorie ...
  • Měření tloušťky materiálů a detekce svarů s využitím vířivých proudů 

   Author: Merzlov Danil; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit měřič tloušťky kovového neferomagnetického plechu a detektor svaru s využitím moderního obvodu LDC1000 od firmy Texas Instruments (tzv. převodník indukčnost - číslo). ...
  • Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií 

   Author: Raskina Valentina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
   Experiment ALICE v CERN plánuje inovovat svůj vnitřní dráhový detektor. S tímto projektem je spojena celá řada testovacích studií, kdy se sleduje radiační odolnost různých částí nového detektoru (např. FPGA, kabely, ...). ...
  • Měření torzní tuhosti nosné konstrukce vozu Formula Student 

   Author: Cavos Robert; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá zprovozněním experimentálního měření torzní tuhosti několika vozů Formula Student. V práci je obsažena rešerše problematiky karosérií a různé metody měření jejich torzní tuhosti. Dále byla ...
  • Měření typové zkoušky asynchronního motoru systémem PXI 

   Author: Zborník Pavel; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření ultra slabé emise fotonů z biologických vzorků 

   Author: Říhová Štěpánka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Měření úchylek tvaru a polohy 

   Author: Havránek Adam; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
  • Měření účinnosti akumulátorových článků 

   Author: Hruška Michal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření parametrů elektrochemických článků. Hlavním cílem je vytvoření programu pro automatizované měření, který je snadno modifikovatelný k dalším účelům. ...
  • Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí v poli neutronového zdroje NG-2 

   Author: Thomas Dominik; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce se zabývá měřením mikroskopických účinných průřezů prahových (n,xn) reakci s neutrony v energetickém rozsahu 18-33 MeV. Studovány byly reakce na 169Tm a 197Au v kvasimonoenergetickém poli urychlovačem ...
  • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

   Author: Vladimír Žitka; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...
  • Měření úhlové polohy selsynem 

   Author: Horyna Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření útlumu chráničů sluchu 

   Author: Baráth Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Šoltés Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)