Now showing items 11395-11414 of 42325

  • Jaderný modul v operačním systému Linux pro řízení 10 Gigabitové Ethernet síťové karty implementované v FPGA 

   Author: Melnikov Jiří; Supervisor: Žejdl Petr; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jailhouse hypervisor 

   Author: Baryshnikov Maxim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent:
   Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...
  • Jak docílit kvalitu ve veřejných zakázkách 

   Author: Řezáč V.
   (City PH publishing, 2019)
   Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK) je vládní dokument, jehož plnění je uloženo usnesením Vlády České republiky č. 22 ze dne 14. 1. 2015. Znalost dokumentu na obcích je různá, ale především ...
  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Author: Nitrová Hana; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak napsat disertaci v oboru architektura 

   Author: Dulla M.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním ...
  • Jak pracuje LiFi? 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
  • Jak pracuje Maglev 

   Author: Pavel Blažek; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá systémem Maglev, zejména principem fungování jednotlivých konstrukčních typů této technologie a základní problematikou elektromagnetismu. Dále popisuje výrobu jednoduchého prototypu a posléze finálního ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Jak zavést znalostní management ve firmě 

   Author: Ullman Jiří; Supervisor: Beroušek Petr; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Author: Machatová Ilona; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Jakost pitné vody v soukromých studních 

   Author: Cuhrová Eliška; Supervisor: Saidlová Alena; Opponent: Drnková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce "Jakost pitné vody v soukromých studních" je zaměřena na problematiku pitné vody individuálním zásobováním. První kapitola popisuje podzemní vodu a její získávání v soukromých studnách. Tématem druhé ...
  • Jakost výroby ve strategii organizace 

   Author: Čamlík Petr; Supervisor: Kožíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jaterní motolice - možnosti diagnostiky a predikce výskytu 

   Author: Ježková Monika; Supervisor: Leontovyč Roman; Opponent: Kolářová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Motolice parazitující v játrech způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat po celém světě. Mezi medicínsky a veterinárně nejvýznamnější patří zástupci čeledí Fasciolidae, Opistorchiidae a Dicrocoelidae. Zástupci jednotlivých ...
  • JATROPHA OIL WITH IRON NANOPARTICLES APPLICATION IN DRILLING PROCESSES 

   Author: Shalimba , Veikko; Sopko , Vít
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2019)
   A performance of heat transfer fluids has a substantial influence on the size, weight and cost of heat transfer systems, therefore, a high-performance heat transfer fluid is very important in many industries. Over the last ...
  • Java na architektuře CUDA 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • JavaFX jako platforma nejen pro internetové prezentace 

   Author: Choleva Lukáš; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JavaScript tester 

   Author: Jína Vojtěch; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Hevery Miško
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • JavaScriptová knihovna pro přehrávání notových záznamů 

   Author: Podhájecký Viktor; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací 

   Author: Tvrz Tomáš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jazyk pro definici uživatelského rozhraní 

   Author: Hotovec Michal; Supervisor: Barák Tomáš; Opponent: Sporka Adam
   Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafických uživatelských rozhraní. Soustředí se na tvorbu prostřednictvím deklarativních modelů, zejména pak na deklarativní jazyk QML. Zjištěné znalosti jsou využity při návrhu ...