Now showing items 10380-10399 of 48886

  • Galerie digitálního umění 

   Author: Friml David; Supervisor: Florián Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Galerie fotografií s exportem na webové stránky 

   Author: Macenauer Pavel; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Flouri Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Galerie Jablonec nad Nisou 

   Author: Belov Roman; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Zadání galerie v Jablonci nad Nisou vyšlo ze zpracování předdiplomního architektonicko-urbanistického projektu. Galerie rozšiřuje a podporuje kulturní dění v centru města, je navázaná na muzeum se stálejší expozicí a zároveň ...
  • GALERIE KLÁROV 

   Author: Soukup Martin; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Markel Benedikt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt se zabývá návrhem galerie moderního umění na pražském Klárově. Objekt je situován na místě nynější parkové plochy vymezené ulicemi Valdštejnskou a Pod Bruskou a Starými zámeckými schody. Toto umístění v samém srdci ...
  • GALERIE KLÁROV 

   Author: Kochaníková Veronika; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Markel Benedikt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Na parcele návrhu dnes stojí park, ktorý funguje prevažne ako spojka smerom od metra k zámeckým schodom. Úlohou bolo vytvoriť budovu Galérie Klárov, ktorá bude reagovať na okolitú zástavbu a dodržovať hlavné princípy ...
  • Galerie literatury 

   Author: Vacovský Lukáš; Supervisor: Schleger Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Galerie Mladá Boleslav 

   Author: Zygulová Gabriela; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout městskou galerii v Mladé Boleslavi. Urbanistické řešení a koncept návrhu objektu vychází z předdiplomního projektu, jehož cílem byl urbanistický návrh průmyslové části města Mladá ...
  • Galerie moderního umění - Praha 1 

   Author: Hejzlar Filip; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Galerie moderního umění - Praha 1 

   Author: Dudek Lukáš; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Dvořák Miroslav; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce, navazující na předdiplomní projekt, je zaměřená na návrh kulturního objektu, konkrétně na galerii výtvarných umění. Daná galerie je určena pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na místě bývalého ...
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Opelka Jiří; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na projekt Galerie moderního umění na Letné. Objekt galerie s kulturními sály a restaurací je umístěn na konkrétní místo bývalého Stalinova pomníku. Nová budova stojí převážně na parcele č. ...
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Skládal Lukáš; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projekt Galerie moderního umění na Letné je založen na znovu využití volné plochy u "Metronomu." Toto místo se nachází na významné urbanistické ose - Staroměstské náměstí - Pařížská ulice - Čechův most. Tato osa je v ...
  • Galerie moderního umění v Praze 

   Author: Hieu Do Duc; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout galerii moderního umění v Praze. Objekt galerie je umístěn na místo bývalého Stalinova pomníku, v lokalitě významné urbanistické osy Staroměstké náměstí - Pařížská ulice - Letná. ...
  • Galerie na Františku 

   Author: Frýbová Martina; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem diplomové práce je řešení stavby galerie moderního umění a přilehlého parteru. Návrh svou koncepcí vychází z charakteru místa a to nejen z hlediska urbanismu, ale i z hlediska potřeb dané lokality. Návrhem je ucelený ...
  • GALERIE NA SEVERNÍM PŘEDPOLÍ PRAŽSKÉHO HRADU 

   Author: Malošíková Šárka; Supervisor: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Galerie Otto Herberta Hajeka 

   Author: Alena Linková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Klimeš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby galerie pro stálou expozici místního rodáka a umělce Otto Herberta Hajeka. Galerie by měla nabídnout větší výstavní prostory, zázemí a lepší osvětlení vystavovaných uměleckých ...
  • Galerie Pavilon, Most 

   Author: Pechová Marie; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Galerie pro Děčín 

   Author: Völfl Zdeněk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Merta Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh univerzálních výstavních prostor ve městě Děčíně v těsné blízkosti zámku a barokního kostela sv. Kříže respektující a doplňující urbanismus města a vytvářející nové centrum kultury v Děčíně.
  • Galerie pro Slovanskou epopej 

   Author: Kubjátová Eva; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • GALERIE PRO SLOVANSKOU EPOPEJ CHOTKOVA 

   Author: Dominika Čižmářová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce bude řešit galerii pro cyklus dvaceti obrazů Alfonse Muchy – Slovanskou epopej. Alfons Mucha obrazy daroval roku 1928 Praze pod podmínkou, že: „město Praha umístí hotové obrazy na vlastní náklady v budově ...