Now showing items 7640-7659 of 32969

   Subject
   Dřevo,požár,požární bezpečnost,požární odolnost,minerální vlákna,skelná vlákna,hořlavost dřeva,dřevěné požární pláště [1]
   Dřevo,těžba dřeva,přeprava dřeva,dopravní prostředky [1]
   Dřevo,výrobní hala,lepený lamelový nosník,dřevostavba,příhradový vazník [1]
   dřevo-betonový spřažený nosník, požár, stropní konstrukce, Atena, spojovací prostředky, teplotní analýza, modul prokluzu [1]
   Dřevo; ocel; požár; spoje; styčníkové desky s prolisovanými trny; příhradový vazník [1]
   dřevobetonové kompozitní konstrukce,spřahovací prostředky,modul prokluzu,analýza výpočetních modelů,analytický model,numerický model [1]
   Dřevobetonové stropy, spřažení, modul prokluzu , spřahovací prvky, gama - metoda. [1]
   Dřevobetonové stropy,kompozit,korelace digitálního obrazu,DIC,experimentální mechanika,deformace [1]
   dřevokazná houba,dřevomorka,konstrukce,sanace,ochrana dřeva [1]
   dřevostavba, administrativní budovy, křížem lepené lamelové panely CLT, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, požární situaci, ocelová konstrukce [1]
   dřevostavba, bytový dům, materiály na bázi dřeva, lehký skelet, CLT panely [1]
   Dřevostavba, lehký dřevěný skelet, KVH, materiály na bázi dřeva [1]
   dřevostavba, lehký dřevěný skelet, příhradový vazník, KVH,dřevěná vícepodlažní budova [1]
   dřevostavba, NOVATOP, dřevo, rodinný dům, cohousing [1]
   Dřevostavba, požárně bezpečnostní řešení, požární úsek, požární odolnost, stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace, kanalizace, vodovod, požární vodovod. [1]
   Dřevostavba, rámová konstrukce, obytný dům, krov, sloupek [1]
   dřevostavba, statické požární řešení, dřevobetonová stropní konstrukce [1]
   Dřevostavba, těžký dřevěný skelet, tepelně energetická optimalizace, slaměný panel [1]
   Dřevostavba, těžký masivní skelet, lepené lamelové dřevo, přírodní materiály [1]
   Dřevostavba, těžký skelet, bytový dům. [1]