Zobrazují se záznamy 7620-7639 z 27938

   Klíčové slovo
   Extensive fire,interference analysis,communication,headquarter,staff [1]
   External labeling, Automatic label placement, Panorama labeling [1]
   External thermal insulation composite system (ETICS),Capatect,prefabricated block of flats T06B,detail,loggia,plinth,external insulatiation,insulation [1]
   External thermal insulation composite systems (ETICS), rendering system, algae, weathering test, Pulse amplitude modulation (PAM) fluorometry, numerical simulation [1]
   external walls,facade,wooden constructions,fire foreclosure,CFD modeling,cone calorimetry,fire tests for facades,fibreboard plaster,OSB board [1]
   External-beam Radiation Therapy,Prostate cancer,Radiological assistant,Comparison,Prostate [1]
   Externalita, historie, dopravní infrastruktura, financování, SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC, ŘLP, fondy EU, Spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP). [1]
   Externalities in transport, congestion, Low emission zone, Paid parking zone, access restriction scheme [1]
   Externality v dopravě, kongesce, nízkoemisní zóny, zóny placeného stání, omezující režim [1]
   Externality, history, transportation infrastructure, funding, SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC, ŘLP, EU funds, Public private partnership (PPP). [1]
   externalizace, rozšířená zvuková realita, binaurální lokalizace, Pure Data [1]
   Externí popisky, Automatické umístění popisků, Panoramatické umístění popisků [1]
   Extra-corporeal circulation (ECC),mechanical heart supports heart diseases [1]
   extracorporeal membrane oxygenation [1]
   Extraction procedure [1]
   Extradosed,bridge,prestressed concrete,pretensioning [1]
   Extradosed,most,předpjatý beton,předpínání [1]
   extrakce metadat, databáze, IBM DB2, Manta [1]
   Extrakce pravidel, klasifikace, metaučení, umělá neuronová síť [1]
   Extrakce příznaků, počítačové vidění, detekce, rozpoznání, segmentace, antropometrie [1]