Now showing items 5996-6015 of 69043

   Subject
   biometrics extraction [1]
   Biometrics, biometric methods, identification, verification, fingerprint, system, system engineering, RFID, Mifare, DESfire, APDU [1]
   Biometrics, identification, identification method, fingerprint, hand geometry, iris, retinal, vein, scanning, sensor, recognition [1]
   Biometrics, Mobile Application, Data Security, Keystroke Dynamics. [1]
   Biometrics,biometric applet,sensor,fingerprint,iris,face geometry 3D,hand geometry,wrist structure [1]
   Biometrie, biometrické metody, identifikace, verifikace, otisk prstu, systém, systémové inženýrství, RFID, Mifare, DESfire, APDU [1]
   Biometrie, identifikace, identifikační metoda, otisk prstů, geometrie ruky, duhovka, sítnice, žíly, snímání, senzor, rozpoznávání [1]
   Biometrie,biometrický applet,čidlo,otisk prstů,duhovka,geometrie tváře 3D,geometrie ruky,struktura žil na zápěstí [1]
   Biometrie,biometrický senzor,biometrický identifikátor,otisky prstů,autentizace [1]
   biometrie,keratometrie,refrakční chirurgie,vzorce pro výpočet IOL,metody výpočtu IOL po předchozí refrakční operaci [1]
   biometrie,keratometrie,SRK/T,Haigis,výpočet hodnoty IOL,nitrooční čočky [1]
   Biometry,biometric sensor,biometric identidtifier,fingerprints,authentization [1]
   biometry,keratometry,refractive surgery,formulas for IOL calculation,methods of IOL calculation after previous refractive surgery [1]
   biometry,keratometry,SRK/T,Haigis,calculation of intraocular lens,intraocular lenses [1]
   Biomimetics [2]
   Bionic eye,retinitis pigmentosa,age-related macular degeneration,electrical stimulation,fMRIaktivation of visual cortex [1]
   bionic motivation [1]
   bionická motivace [1]
   Bionické oko,pigmentová dystrofie sítnice,věkem podmíněná makulární degenerace,elektrická stimulace,fMR-aktivita zrakové kůry [1]
   bioodpad,odpadové hospodářství,kompost,kompostárna,Králíky [1]