Now showing items 3312-3331 of 49327

   Subject
   Autoservis,projekt pro stavební povolení,konstrukční detail,předběžný statický návrh,součinitel prostupu tepla,osvětlení [1]
   autostereoscopy, multiscopy, stereoscopy, display, screen, lenticular, slanted, multiview, 3D, image, interlacing, stereo pair, 2D plus depth, depth map, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   autostereoskopie, multiskopie, stereoskopie, displej, obrazovka, lentikulární, šikmý, multiview, 3D, obraz, prokládání, stereo pár, hloubková mapa, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   Autoškola; první pomoc; dopravní nehoda [1]
   Autotransformátor, transformátor, symetrizace, nesymetrie, symetrické složky, simulace, model, Maxwell 3D. [1]
   auxetic structures, quasi-static testing, digital image correlation, Poisson's function, energy absorption capacity [1]
   auxetic structures,finite element method,re-entrant tetrakaidecahedron,uni-axial compression,quasi-static loading [1]
   auxetické struktury, kvazi-statické zkoušky, digitální korelace obrazu, Poissonova funkce, hustota deformační energie [1]
   auxiliary power system design [1]
   Auxiliary spillway,emergency spillway,dam safety improvement measures,fuse plug,fuse gate,flood,reservoir capacity,spillway capacity,overflow,discharge,dam/waterworks Ostrov nad Oslavou,1000-year flood [1]
   auxiliary tasks [1]
   auxin [1]
   availability,dependability,hierarchical block model,Markov chains,reliability model,reliability prediction,safety,permanent fault,transient fault [1]
   available thrust [1]
   availibility, logistics centre, distribution centre, logistics, logistics controlling [1]
   Avalanche photodiode [1]
   avalanche, simulation, SPH, snow, C++, CUDA, OpenGL [1]
   Averaging Pitot tube,mechanical ventilation,HFOV,respiratory monitor SLE 2100 [1]
   Avia - Letnany,conversion, munucipal centre [1]
   Avia - Letňany, konverze, multifunkční centrum [1]