Now showing items 30759-30778 of 54360

   Subject
   nuclear powerplant [1]
   Nuclear reactor diagnostic [1]
   nuclear reactor, nuclear energy, nuclear propulsion, nuclear fission, nuclear reaction, nerva, rover, radioisotope system, vasimr, pulse propulsion, nuclear lightbulb, fusion propulsion [1]
   nuclear reactors [1]
   nuclear reactors, desalination, hydrogen production, space research [1]
   nuclear safety [1]
   nuclear safety, severe accident, high-temperature oxidation, zirconium alloys, MELCOR code, QUENCH experiments [1]
   nucleation rate [1]
   nuclei [1]
   Nucleic acid,automated DNAisolation/extraction,isolator of nucleic acids,the purchase of device,multi-criteria analysis,Saaty?s matrix,TOPSIS,weighted sum model,cost-effectivenessanalysis [1]
   NUCLEO [1]
   NUCLEO-F303RE [1]
   Nucleogenesis,LIBS,meteor,meteorite,interplanetary matter [1]
   nucleus-nucleus collisions, quark-gluon plasma, hard processes, hard probes, parton distribution functions, project AFTER. [1]
   Nukleární magnetická rezonance,Reziduální dipolární vazba,Částečnáorientace,Polyakrylamidový gel,Kreatin,Karnosin [1]
   nukleární medicína, radionuklidová terapie, pacientská dozimetrie, absorbovaná dávka [1]
   nukleární medicína, terapie 131I, vnitřní kontaminace, detekční účinnost měření, stanovení radiační zátěže [1]
   Nukleární medicína,evakuace,dekontaminace,radioaktivita,biologické účinky,ionizující záření,radiační událost,radiační ochrana [1]
   nukleární medicína,software,provoz,porovnání,informační systém,radiologický informační systém [1]
   nukleární medicíny,porovnání,pozitronová emisní tomografie,jednofotonová emisní výpočetní tomografie,kvalita obrazu,molekulární zobrazení [1]