Zobrazují se záznamy 27302-27321 z 31809

   Klíčové slovo
   Šachy, AI, GPGPU, Teorie her, Hry dvou hráčů, MiniMax, Alfa-beta ořezávání, Aspirační prohledávání, OpenCL. [1]
   šachy,šachovnice,hliník,hliníkové slitiny,obrábění,frézování [1]
   šedá voda, čištění šedých vod, dešťové vody, využití dešťových vod [1]
   šedá voda,dešťová voda,denní potřeba,kanalizace,vodovod,nádrž,filtr,produkce vody,potřeba vody [1]
   šedé vody,dešťové vody,vsakování,akumulace,retence,opětovné využití,investiční návratnost,nakládání s vodami [1]
   šestinohý kráčející robot, point cloud, modelování prostředí, plánování pohybu [1]
   Šestiosý robot PUMA 200,TI C2000,Inverzní kinematika,Pozorovatel,Kaskádní řízení,Laser tracker,Přesnost,Opakovatelnost [1]
   šifrovanie, PCIe, COMe, Linux, Satelitná komunikácia, Skywan 5G [1]
   šifrování disku, reverzní inženýrství, BestCrypt Volume Encryption, kryptografie [1]
   šifrování flash disků,Kingston,DataTraveler Vault Privacy,DTVP,Phison,PS2251-63,PS2263 [2]
   šifrování, DPA, útoky postranními kanály, AES-128 [1]
   šikana, kyberšikana, oběť, agresor, prevence [1]
   Šikana, mobbing, bossing, mobber, oběť, agresor, prevence [1]
   šikana, učitel, střední škola, žák, rodič, mobbing, bossing, násilí [1]
   Šikana,kyberšikana,sociální sítě,oběť,agresor,legislativa,rizika,prevence [1]
   Šikana,mobbing,bossing,konflikt,důsledky,prevence,oběť,mobber [1]
   Šikana,mobbing,bossing,oběť,agresor,prevence,psychický teror [1]
   šikana,oběť,agresor,prevence,sport [1]
   Šikanování, kyberšikana, agresor, oběť, prevence [1]
   Šikmá střecha Střešní krytina Rozhodování Kritérium hodnocení Rozpočet Technicko-ekonomické porovnání [1]