Now showing items 25608-25627 of 54987

   Subject
   Logistics,stocks,warehouse,business management [1]
   Logistics,strategy,logistics centre,public logistics centre,transport,transport net-works,multimodal transport [1]
   Logistika [3]
   logistika [4]
   logistika, dopravní problém, optimalizační nástroje, Vogelova aproximační metoda, indexní metoda, metoda severozápadního rohu, test optimality, VIM-LIFT. [1]
   Logistika, Logistické plánování, Logistické metody, Systémová analýza, SWOT analýza, Vícekriteriální rozhodování, p?edpov?? poptávky, ?ízení zásob a nákupu, zákaznický servis, ?ízení distribuce, p?eprava, skladování [1]
   Logistika, logistický řetězec, skladové zásoby, optimalizace zásob, ABC analýza, silniční nákladní doprava [1]
   Logistika, logistika zásobování, logistika výrobní, logistika skladování, logistika distribuční, materiálový tok, řetězy [1]
   Logistika, podniková logistika, sklad, skladové hospodářství, manipulační technika, zdvižný vozík, manipulační jednotka,baterie. [1]
   Logistika, reverzní logistika, vratný balící materiál, řízení skladů [1]
   Logistika, řízení zásob, zásoby, skladování, optimalizace, modely, funkce, minimalizace nákladů, synchronizace objednávek. [1]
   Logistika, vnitropodniková doprava, distribuční proces, optimalizace [1]
   Logistika, vývoj logistiky, logistika v dopravě, doprava, funkce logistiky, přepravní (logistická) společnost, what if scenarios, Hub & Spoke [1]
   Logistika,Distributor,Distribuce léčiv,Lékárna,Objednávání,Zásobování,Skladování,Mediox [1]
   Logistika,infrastruktura,racionalizace,doprava,Kazachstán [1]
   Logistika,logistický řetězec,logistický systém,logistické technologie,čárový kód,RFID,automatická identifikace,štítek,hlasový princip,rozšířená realita,skladování,výroba,doprava [1]
   Logistika,lokační úlohy,skladování [1]
   Logistika,outsourcing,strategické řízení,externí služby,EDI,komunikace,skladování,doprava,zasílatelství,logistický řetězec,partnering,KEB [1]
   Logistika,strategie,logistické centrum,veřejné logistické centrum,doprava,dopravní sítě,multimodální přeprava [1]
   Logistika,vyvážení linky,mapování hodnotového toku,plýtvání [1]