Now showing items 24876-24895 of 42654

   Subject
   Ocelové konstrukce,Dutá část spojů,Validace a ověřování,Zbytkové napětí [1]
   Ocelové konstrukce,navrhování styčníků,metoda komponent,metoda konečných prvků,čelní deska se čtyřmi šrouby v řadě [1]
   Ocelové konstrukce,Styčníkový plech,Přípoj,Excentrické připojení,Metoda konečných prvků [1]
   Ocelové mosty,ojnice,IDEA StatiCa,modelování,počáteční rotační tuhost,moment setrvačnosti,vzorec [1]
   ocelové svodidlo,metoda konečných prvků,dynamický model,LS--DYNA [1]
   ocelové vlákno,rozptýlená výztuž,kord,beton,drátkobeton [1]
   ocelové,lankové,zábradlí,železniční,most,experiment,výpočetní,model [1]
   Ocelový most,Pohyblivý most,Plavební prostor,Technická památka [1]
   ocelový profil, sedání, plochá střecha, tvárnice, beton, základ, dilatační spára, objemové změny, tepelná roztažnost, konzola [1]
   ocelový příhradový vazník, návrh konstrukce, stupeň požární bezpečnosti, požární scénář, posouzení za požáru [1]
   ocelový skelet,spřažená ocelobetonová stropní deska,ocelový ztužující rám,konstrukční systém [1]
   ocelový skelet,spřažená ocelobetonová stropní deska,polyfunkční budova,železobetonové jádro [1]
   Ocelový styčník, Zvýšená teplota, Metoda komponent, Stěna sloupu ve smyku. Steel joint, Elevated temperature, Component method, Column web in shear [1]
   Ocelový trubkový vazník,vazník kombinující dřevo a ocel, svislé nosné kontrukce, prostorová tuhost, jednolodní hala [1]
   ocelový zásobník,skořepina,podpůrná konstrukce [1]
   ocelový, svařovaný, most, LM71, zatížitelnost, ZLM71, výpočetní model [1]
   oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie [1]
   Ocenění [2]
   Ocenění firmy, generátory hodnoty, systémy řízení budov, metoda DCF Entity, strategická analýza trhu. [1]
   Ocenění podniku, stanovení hodnoty, finanční plán, tržní hodnota, DCF Entity [1]