Zobrazují se záznamy 24876-24895 z 27933

   Klíčové slovo
   torsion, reinforced concrete members, design procedures, space truss analogy, asymmetric cross-sections, shear center, warping, numerical analysis [1]
   torsional vibrations [1]
   Total Cost of Ownership, TCO, zdravotnické přístroje, servisní smlouva, SPECT/CT, UZ, RTG [1]
   total hip replacement or hip arthroplasty,miniinvasive approach,conventional approach,costs,cost-effectiveness analysis,multi-criteria decision making,sensitivity analysis [1]
   total joint replacement,complication,infection,hip joint,knee joint,rehabilitation [1]
   total pressure [1]
   Total station [1]
   Total station Leica, phase distance meter, reflective foil, distance, rotation of reflective targed, standard deviation [1]
   Total station Trimble S6 HP, Total station Trimble S8 HP, Effective spot of the distance meter [1]
   total station, automatic targeting, standard deviation, micronetwork, least square adjustment [1]
   totální endoprotéza kyčelního kloubu,miniinvazivní přístup,konvenční přístup,náklady,analýza nákladové efektivity,multikriteriální rozhodování [1]
   Totální stanice Leica, fázový dálkoměr, odrazný štítek, délka, vzdálenost, natočení odrazného cíle, směrodatná odchylka [1]
   Totální stanice Trimble S6 HP, Totální stanice Trimble S8 HP, Efektivní stopa dálkoměru [1]
   totální stanice, automatické cílení, směrodatná odchylka, geodetická mikrosíť, vyrovnání metodou nejmenších čtverců [1]
   tot{lní kloubní n{hrada,komplikace,infekce,kolenní kloub,kyčelní kloub,rehabilitace [1]
   touch control, car, car system [1]
   touch typing, learning, typing, advertisement, marketing, web application [1]
   Toughness,Strength,Fracture energy,Flexure,Concrete,Fiber reinforced concrete,Cementitious composite,Hybrid fibers,Steel fibers [1]
   Tourism, types and forms of tourism, tourist regions and areas, tourism marketing, tourism marketing mix, SWOT analysis [1]
   Tourism,European Capital City of Culture,Pilsen,Pilsen region [1]