Now showing items 24836-24855 of 41483

   Subject
   optimalizace rozvozových tras,lokálni prohledáváni,optimalizace,VRPTW,VRP,TSP [1]
   optimalizace řídící strategie [1]
   optimalizace řízení zátěže [1]
   Optimalizace řízení, výrobní linka, PLC řízení, Simatic, PLC programování, úspora energie, analýza spotřeby [1]
   optimalizace seznamu okolních buněk,NCL management,handover,SINR,pravděpodobnost výpadku,skenované buňky,handover failure rate,predikce,extrapolace,kubický splajn,Home eNB,historie handoverů [1]
   optimalizace skladování, naskladňování, vychystávání, problém přiřazení lokace, algoritmus vychystávání [1]
   Optimalizace výroby, vodní elektrárna, smíšené celočíselné lineární programování, nekonvexní programování, kvadratické programování, Matlab, Gurobi, Yalmip, Branch & Bound [1]
   optimalizace zásob, klasifikace zboží, doba obratu zásob, limity zásob, UML model obchodních procesů, UML diagram tříd, UML model architektury [1]
   optimalizace, bezbariérová doprava, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, chodci [1]
   Optimalizace, chladicí okruh, emise CO2, simulace, GT-COOL, NEDC. [1]
   optimalizace, dopravní obsluha hran sítě, eulerovský graf, eulerovský tah, eulerovský sled, Fleuryho algoritmus, Edmondsův algoritmus, minimální párování [1]
   optimalizace, evoluční algoritmus, algoritmus kontinuální evoluce, BBOB, JCOOL [2]
   Optimalizace, filtrovaní, ocelárna, adaptace, identifikace [1]
   Optimalizace, frézování, pilové pásy, kritérium minimálních výrobních nákladů, trvanlivost břitu nástroje, náklady [1]
   Optimalizace, genetický algoritmus (GA), optimalizace evolučních struktur (ESO), metoda konečných prvků (MKP), architektura [1]
   optimalizace, hodnocení životního cyklu, železobetonová stropní deska, vysokohodnotný beton.Optimization, life cycle assessment, reinforced concrete floor slab, high-performance concrete [1]
   Optimalizace, konstrukční systém, předběžné posouzení, železobeton, rozpon, cena [1]
   optimalizace, lokální prohledávání, routovaní vozidel, CVRP, VRP [1]
   optimalizace, mikroturbína, odpadní teplo [1]
   Optimalizace, obchvat,silnice I/34,Lišov [1]