Now showing items 17690-17709 of 32988

   Subject
   Mojeskolka.info, web application, GUI design, PHP, Laravel [1]
   Mojeskolka.info, webová aplikace, návrh GUI, PHP, Laravel [1]
   MoleMOD,planning,A* algorithm,Gazebo simulator [1]
   MoleMOD,plánování,aloritmus A*,simulátor Gazebo [1]
   Molten salts,accumulation storage,heat exchanger [1]
   moment na mezi vzniku trhlin [2]
   Moment of inertia, measuring moment of inertia, measuring torsional stiffness, torsional pendulum method, light barrier, LabVIEW, angle measurement, connection manual [1]
   Moment of inertia,torsional pendulum method,LabVIEW programming,angle of inclination,transmission error,incremental rotary encoder,DIAdem,period of revolution,synchronized averaging in time domain,linear actuator,hydraulic aggregate,brake actuation.,inclinometer,gearbox,unloaded gearbox [1]
   Moment resisting frames, seismic design, friction connections, free from damage connections [1]
   Moment setrvačnosti, deviační moment, měření momentu setrvačnosti, měření torzní tuhosti, metoda torzních kmitů, světelná závora, LabVIEW, měření úhlu, manuál zapojení. [1]
   Moment setrvačnosti,metoda torzního kyvadla,programování LabVIEW,úhel sklonu,chyba přenosu,inkrementální otočný kodér,DIAdem,doba otáčení,synchronizované zprůměrování v časové oblasti,lineární pohon,hydraulický agregát,brzda.,inklinometr,převodovky,vykládaná převodovka [1]
   monasterial brewery,expenses, incomes,cash flow,technical-economic study [1]
   monastery,Hungary,reconstruction,architecture,Liaporbeton,cistercians [1]
   monastická architektura, presbytáře klášterních kostelů, metodika historických průzkumů [1]
   Mondi Štětí, odvětví výroby papíru a výrobků z papíru, finanční analýza, absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, souhrnné ukazatele,hodnotové ukazatele [1]
   Mondi Štětí, paper and paper products manufacturing industry, financial analysis, absolute indicators, differential indicators, ratio indicators, aggregate indicators, value indicators [1]
   Monitor dechu,piezoelektrický snímač,rušivé vlivy [1]
   monitor svazku těžkých nabitých částic, radiační odolnost, single-event efekty, YAG [1]
   monitoring [1]
   Monitoring budov, vlhkost, teplota, Modbus RTU, inteligentní senzor, senzorový systém, sběr a ukládání dat. [1]