Now showing items 12165-12184 of 33144

   Subject
   horský hotel,Vrátná dolina,Malá Fatra,Slovensko,údolí [1]
   horský hotel/penzion,odpadní voda,čištění odpadních vod,kořenová čistička,domácí čistírna odpadních vod [1]
   Hory,rekreace,restaurace,coworking,střecha,šindel,Říčky v Orlických horách,chata,aparthotel [1]
   hory,železničná stanica,príroda,komunitné centrum,verejná budova,otvorený koncept [1]
   hořečnatá maltovina,odpadní plast,tepelná izolace,expandovaný polypropylen [1]
   Hořlavá kapalina,plošný požár,požárně technické charakteristiky,HRR,hmotnostní úbytek,přenos tepla,kalibrační methanolová zkouška,methanol,motorová nafta,CFD model,FDS [1]
   hospic, hospicová péče,sociální péče,paliativní medicína,zdravotnické a sociální stavby,typologie zdravotnických staveb,stáří,senioři,lidé s handicapem. [1]
   Hospic,Cheb,zahuštění města,paliativní péče,doplnění struktury [1]
   Hospic,stavebně technologický projekt,zařízení staveniště,technologický postup,propočet,rekonstrukce [1]
   Hospice,building technology project,site equipment,technological process,calculation,reconstruction [1]
   Hospice,Cheb,palliative care,urban density,spatial context [1]
   hospital [1]
   hospital bed,RTG cassette [1]
   hospital bed,X-ray cassette,movement [1]
   hospital information systems, medical equipment, medical documentation [1]
   hospital network infrastructure [1]
   hospital,assistance,healthcare,care,hospital bedside table [1]
   Hospital,process,architecture,monobloc,pavilion,orientation,infection [1]
   Hospitalizations [1]
   hospitals,process management [1]