Now showing items 110512-110531 of 114940

  Subject
  vzdělávání žáků se sluchovým postižením [1]
  Vzdělávání, firemní vzdělávání, metody vzdělávání, identifikace vzdělávacích potřeb, rozvoj zaměstnanců, vyhodnocení vzdělávání. [1]
  vzdělávání, malé podniky, vzdělávací cyklus, motivace zaměstnanců, návrh projektu, pracovní cesta [1]
  Vzdělávání, rozvoj, firemní vzdělávání, cyklus vzdělávání zaměstnanců, metody vzdělávání [1]
  Vzdělávání, rozvoj, metody vzdělávání, plánování, realizace vzdě-lávání, bod zvratu, bodovací metodVzdělávání, bodovací metoda [1]
  Vzdělávání, rozvoj, podnikové vzdělávání, identifikace vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání, realizace vzdělávacích akcích, hodnocení vzdělávání. [1]
  Vzdělávání,adaptace,společnost,zaměstnanci,školení,zkušební doba,doba adaptace,trh,proces,vztah k práci,podmínky práce [1]
  Vzdělávání,dovednosti,pracovník,managment,lidské zdroje,organizace [1]
  Vzdělávání,Motivace,Proces vzdělávání,Systém vzdělávání,Rozvoj zaměstnanců [1]
  vzdělávání,ostrov,děti,škola,krajina,příroda,sociální interakce,otevřený systém [1]
  Vzdělávání,rozvoj,lidské zdroje,podnikové vzdělávání,hodnocení vzdělávání,metody vzdělávání zaměstnanců [1]
  Vzdělávání,rozvoj,lidské zdroje,pracovník školy,metody vzdělávání,dotazníkové šetření [1]
  Vzdělávání,Rozvoj,Podnikové vzdělávání,Lidské zdroje,Spokojenost,Organizace,Vzdělávací systém [1]
  Vzdělávání,rozvoj,učení,celoživotní vzdělávání,systém vzdělávání,metody vzdělávání,formy vzdělávání [1]
  Vzdělávání,rozvoj,zaměstnanci,podnik,mentorování [1]
  Vzdělávání,vzdělávací soustava,trh práce,Liberecký kraj [1]
  Vzdělávání; rozvoj; podnikové vzdělávání; cyklus podnikového vzdělávání; trendy ve vzdělávání; model vyhodnocování Donalda Kirkpatricka [1]
  Vzdělávání; rozvoj; učení; systematické vzdělávání; metody vzdělávání; efektivita vzdělávání [1]
  vzdialená iden- tifikácia [1]
  vzdialená veža, riadenie letovej prevádzky, centrum vzdialeného riadenia, modul r-TWR [1]