Zobrazují se záznamy 27624-27642 z 28602

  • Z historie radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku až po současnost 

   Autor: Roubíčková Denisa; Vedoucí práce: Uhlíř Ivan; Oponent práce: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku od minulého století po současnou dobu, a to za pomoci analýzy nashromážděných podkladů.
  • Zabezpečená middleware komunikace 

   Autor: Hlavan František; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečené USB zařízení 

   Autor: Solil Lukáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečení a správa znalostí pro JSF Wiki knihovnu 

   Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Voráček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

   Autor: Morong Tomáš; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Autor: Egermajer Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Autor: Egermajer Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zabezpečení komunikace s učebnovými PC 

   Autor: Šmíd Tomáš; Vedoucí práce: Vagner Ladislav; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem vylepšeného řešení zabezpečení komunikace mezi učebnovými počítači a vzdáleným vyhodnocovacím systémem na Fakultě informačních technologií ČVUT. Práce dále popisuje ...
  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Autor: Mikyška Viktor; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

   Autor: Svejkovský Petr; Vedoucí práce: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Autor: Voříšek Pavel; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zabezpečený lock-down systém 

   Autor: Hájek Ondřej; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací zabezpečeného lock-down systému umožňující zobrazení pouze prohlížeče s definovanými povolenými doménami využívající běžnou Linuxovou distribuci. První část obsahuje analýzu existujících ...
  • Zabezpečovací a monitorovací systém využívající technologie GPS, GSM a Bluetooth 

   Autor: Šopík Vincenc; Vedoucí práce: Novák Lukáš; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečování bezpečnostně technických kontrol zdravotnických přístrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Autor: Machálek Jakub; Vedoucí práce: Borovský Juraj; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpěčení web aplikací na platformě Java Enterprise Edition 

   Autor: Trnka Michal; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zabránění šíření nakažlivé nemoci leteckou dopravou 

   Autor: Janovská Michaela; Vedoucí práce: Hauerová Marie; Oponent práce: Škrna Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou zdravotních rizik, kterým mohou být cestující při cestování leteckou dopravou vystaveni. S narůstajícím leteckým provozem po celém světě roste zároveň také riziko šíření nákazy nakažlivých ...
  • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

   Autor: Volf Jakub; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...
  • Zachování a určení způsobilosti provozu horkovzdušného balonu 

   Autor: Bezr Jan; Vedoucí práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)